Year: 2019

Organizacija posete i razmene iskustava FADN nacionalnoe radne grupe i eksperata iz Estonije

U periodu od 22. do 26. jula 2019. godine FADN nacionalna radna grupa je organizovala posetu eksperata iz Estonije, sa kojima je razmenila iskustva u oblasti unapređenja FADN podataka. 

Tokom nedelje organizovani su mnogobrojni sastanci i radionice u Institutu za primenu nauke u poljoprivrede, na kojima se sprovodila validacija podataka na nacionalnom nivou.

Radionicama su prisustvovali predstavnici FADN sistema i Naučno obrazovane institucije i fakulteti: 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo– Julkica Simić, Goran Jurlina, Gojko Bogdanov i Ljiljana Maletić

Institut za primenu nauke u poljoprivredi – Slavica Čolić, Robert Radišić, Vedran Tomić, Nikola Ljiljanić i Mladen Petrović.

Institut za ekonomiku poljoprivrede– Jonel Subić, Marko Jeločnik i Biljana Grujić.

Poljoprivredni fakultet Zemun– prof dr Zorica Vasiljević

 

Prezentacija rezultata FADN istraživanja na seminaru AgroRes u Trebinju

VIII Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka AgroRes 2019 i XXIV savetovanje inžinjera poljoprivrede Republike Srpske  organizovan je u Trebinju od 16. do 18. maja 2019. godine. Na simpozijumu su radnoj grupi za ekonomske analize prezentovani rezultati FADN istraživanja u Republici Srbiji  za 2017.godinu i analiza FADN pokazatelja na poljoprivednim gazdinstvima. Rad pod nazivom „The FADN’ Farm Net Value Added as a main indicator of farm income in EU and Serbia“ su pripremili prof dr Zorica Vasiljevic – Poljoprivredni fakultet Zemun, dr Vlado Kovačević -Institut za ekonomiku poljoprivrede i mr Mirjana Bojcevski- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

thumbnail of Trebinje, 16-18 May-converted

 

Validacija podataka RICA testovi kontrole -Nacionalna radna grupa

Na osnovu plana aktivnosti za 2019. godinu započeo je proces validacije podataka na regionalnom nivou. Prema utvrđenom kalendaru FADN savetodavci su uneli podatke i zatvorili upitnike sa odabranih gazdinstva. Proces validacije podataka je precizno utvrđen prema propisanim uputstvima za Nacionalnu radnu grupu. Podaci koji nisu ispravno prikupljeni i uneti, nakon procesa validacije se vraćaju na nove kontrole i ispravke. Veoma važnu ulogu u procesu validacije na nivou kancelarija za prikupljanje podataka imaju FADN koordinatori, koji moraju svaki upitnik da dodatno provere i odobre na dalji proces validacije. 

U prethodnom periodu formirana je Radna grupa za implementaciju RICA dokumenata u nacionalnu softversku aplikaciju za unos i obradu podataka.  Radna grupa sastavlјena je  od predstavnika:

  • Ministarstva,
  • Regionalnih tela,
  • Savetodavaca,
  • Republičkog zavoda za statistiku i
  • eksperti iz specifičnih oblasti za specifična polјa istraživanja.

Pre ulaska u Evropsku Uniju moguće je dostaviti podatke za RICA testove za Republiku Srbiju, koji podrazumevaju i granične vrednosti, i uz odobrenje Evropske Komisije moguće je pristupiti RICA konfiguraciji i testirati  podatke u RICA sistemu.

Pre slanja u RICA 1 sistem prikuplјeni podaci prolaze kroz detalјan postupak kontrole podataka. Postupak kontrole prikuplјenih podataka zahteva niz prethodno jasno definisanih aktivnosti i to:

  • proveru podataka na lokalnom nivou i uspostavlјanje FADN koordinatora;
  • provera podataka na regionalnom nivou i ukoliko su potrebne ispravke;
  • provera podataka na nacionalnom nivou i ukoliko su potrebne ispravke;
  • kontinuirano praćenje i proveru u funkcionisanju FADN baze tokom procesa unosa i kontrole podataka (pravilan unos, korekcije, otvaranje/ zatvaranje dokumenta i dr.).
  •  

REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA -PUBLIKACIJA DEPARTMANA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJU SELA-UNIVERZITETU NOVOM SADU

Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Univerziteta u Novom Sadu -poljoprivredni fakultet, u okviru realizacije projekta za 2018 godinu AP Vojvodine, sproveo je analizu podataka i objavio publikaciju u kojoj su korišćeni rezultati FADN istraživanja- „REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE AP VOJVODINE (2016-2018)“. 

thumbnail of 99 Brošura Projekat APV 2018 19_compressed

Predmet razmatranja ove publikacije su ostvareni proizvodni i ekonomski rezultati PG sa područja AP Vojvodine. Analiza rezultata poslovanja PG vršena je na osnovu preliminarnih podataka iz FADN sistema za 2017. godinu. Istraživanje je rađeno na osnovu uzorka od 440 komercijalnih gazdinstava sa područja APV, koja su deo jedinstvenog uzorka od 1404 gazdinstava za celu RS. Iz uzorka je isključeno 2% gazdinstava zbog ekstremnih vrednosnih pokazatelja, kako bi se dobili realni prosečni vrednosni pokazatelji za celu populaciju. Sva komercijalna poljoprivredna gazdinstva na području AP Vojvodine podeljena su prema tri osnovna kriterijuma:
- region,
 -vrsta (tip) poljoprivredne proizvodnje kojom se bave i
 -ekonomska veličina.
Prema regionalnom kriterijumu sva gazdinstva na području AP Vojvodine podeljena su na sedam oblasti: Južnobačka, Severnobačka, Južnobanatska, Severnobanatska, Srednjebanatska, Sremska i Zapadnobačka oblast. Prema tipu proizvodnje PG su podeljena na ona koja se bave: hortikulturom, mešovitom ratarsko-stočarskom proizvodnjom, mlečnim govedarstvom, ratarstvom, stočarstvom (stoka koja se napasa), svinjarstvom, voćarstvom, i živinarstvom. Prema ekonomskoj veličini naša zemlja se nalazi u trećoj klasi (tab. 12). Ovo praktično znači da svako PG koje se nalazi u uzorku mora preći prag od 4.000 € vrednosti proizvodnje u toku obračunske godine.

 

Centar za edukacije Novi Sad -FADN obuke za prikupljanje i unos podataka u softversku aplikaciju

U  periodu od 12. do 14 marta 2019.godine u Centru za edukacije savetodavaca AP Vojvodine održane su obuke za prikupljanje i unos podataka za 2019.godinu. Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikacija, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicicima Regionalnih tela i Ministarstva.
Na obuci će biti prikazane Studija slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva. Na obuci su predstavljeni testovi logičke kontrole podataka, validacijske poruke i njihova objašnjenja.

Nakon ove obuke, savetodavci će biti osposobljeni za samostalan unos podataka u FADN softver, validacioni proces i generisanje izveštaja za nosioce poljoprivrednih gazdinstava.

Učesnici edukacija su edukovani o:
1) o zahtevima EU za unos podatka po FADN metodologiji

2) rokovima za unos i dostavljanje podataka

3) procesu validacije podataka

4) šta su kritične a šta greške koje zahtevaju obrazloženje

5) kako dati kratka i jasna obrazloženja na validacijske poruke

 

Prikupljanje i unos podataka u FADn softversku aplikaciju

U cilju efikasnijeg funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je utvrdilo potrebu da izvrši izmene i unapredi kvalitet podataka u FADN softversku aplikaciju. Savetodavci prikupljaju podatke sa minimum 10 (deset) poljoprivrednih gazdinstva. Prikupljeni podaci unose se u softver, nakon čega se testiraju, validiraju i odobravaju. Po odobravanju podataka iz softvera se generiše povratna informacija o ostvarenim rezultatima poljoprivredne proizvodnje. U tom cilju neophodno je da se savetodavci teorijski i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2018. godinu u FADN softversku aplikaciju.
Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikacija, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicicima Regionalnih tela i Ministarstva.
Na obuci je prikazana Studija slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva. Na obuci će se predstaviti testovi logičke kontrole podataka, validacijske poruke i njihova objašnjenja. Agenda _FADN 1 2019 – 2602

Obuke za prikupljanje i unos podataka za 2018.godinu  održane su u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) u periodu od 4-12 marta 2019.godine.

 

 

RADNI SASTANAK NACIONALNE RADNE GRUPE ZA FADN

Redovne aktivnosti Nacionalne radne grupe za FADN su pripreme za prikupljanje i unos podataka u FADN softver. Na zajedničkom radnom sastanku  koji se održao 20. januara 2019.godine, predstavnici regionalnih tela i ministarstva su razmotrili aktivnosti u narednom periodu:

1.Unapređenje FADN softverske aplikacije za unos podataka

2. Najčešće greške prikupljanja i unosa podataka

3.Evaluacija metodologiije i usklađivanje sa EU zahtevima

4. Plan obuka za prikupljanje i unos podataka u 2019.godini

5. Plan selekcije i odabir poljoprivrednih gazdinstava

Na sastanku su prisustvovali predstavnici IPN-a- dr Slavica Čolić i Robert Radišić, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu  i Centar za savetodavsvo iz Novog Sada,  Julkica Simić, Goran Jurlina i Gojko Đurica, iz Ministarstva poljoprivrede , Zorica Kukić i Mirjana Bojčevski . 

 

 

 

 

OBUKE FADN SISTEMA -ANALIZA KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Agenda _FADN 2 – Obuka

Redovne obuke FADN savetodavaca za unapređenje analize podataka iz Povratne informacije FADN sistema pod nazivom – „Analiza poslovanja pojedinačnog poljoprivrednog gazdinstva, analiza konkurentnosti i poređenje poslovanja po godinama- FADN povratna informacija“ , održano je za sve savetodavce uključene u FADN sistem. Predavači su profesori sa profesori sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem FADN sistema Republike Srbije.