Year: 2019

REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA -PUBLIKACIJA DEPARTMANA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJU SELA-UNIVERZITETU NOVOM SADU

Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Univerziteta u Novom Sadu -poljoprivredni fakultet, u okviru realizacije projekta za 2018 godinu AP Vojvodine, sproveo je analizu podataka i objavio publikaciju u kojoj su korišćeni rezultati FADN istraživanja- „REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE AP VOJVODINE (2016-2018)“. 

thumbnail of 99 Brošura Projekat APV 2018 19_compressed

Predmet razmatranja ove publikacije su ostvareni proizvodni i ekonomski rezultati PG sa područja AP Vojvodine. Analiza rezultata poslovanja PG vršena je na osnovu preliminarnih podataka iz FADN sistema za 2017. godinu. Istraživanje je rađeno na osnovu uzorka od 440 komercijalnih gazdinstava sa područja APV, koja su deo jedinstvenog uzorka od 1404 gazdinstava za celu RS. Iz uzorka je isključeno 2% gazdinstava zbog ekstremnih vrednosnih pokazatelja, kako bi se dobili realni prosečni vrednosni pokazatelji za celu populaciju. Sva komercijalna poljoprivredna gazdinstva na području AP Vojvodine podeljena su prema tri osnovna kriterijuma:
- region,
 -vrsta (tip) poljoprivredne proizvodnje kojom se bave i
 -ekonomska veličina.
Prema regionalnom kriterijumu sva gazdinstva na području AP Vojvodine podeljena su na sedam oblasti: Južnobačka, Severnobačka, Južnobanatska, Severnobanatska, Srednjebanatska, Sremska i Zapadnobačka oblast. Prema tipu proizvodnje PG su podeljena na ona koja se bave: hortikulturom, mešovitom ratarsko-stočarskom proizvodnjom, mlečnim govedarstvom, ratarstvom, stočarstvom (stoka koja se napasa), svinjarstvom, voćarstvom, i živinarstvom. Prema ekonomskoj veličini naša zemlja se nalazi u trećoj klasi (tab. 12). Ovo praktično znači da svako PG koje se nalazi u uzorku mora preći prag od 4.000 € vrednosti proizvodnje u toku obračunske godine.

 

Centar za edukacije Novi Sad -FADN obuke za prikupljanje i unos podataka u softversku aplikaciju

U  periodu od 12. do 14 marta 2019.godine u Centru za edukacije savetodavaca AP Vojvodine održane su obuke za prikupljanje i unos podataka za 2019.godinu. Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikacija, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicicima Regionalnih tela i Ministarstva.
Na obuci će biti prikazane Studija slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva. Na obuci su predstavljeni testovi logičke kontrole podataka, validacijske poruke i njihova objašnjenja.

Nakon ove obuke, savetodavci će biti osposobljeni za samostalan unos podataka u FADN softver, validacioni proces i generisanje izveštaja za nosioce poljoprivrednih gazdinstava.

Učesnici edukacija su edukovani o:
1) o zahtevima EU za unos podatka po FADN metodologiji

2) rokovima za unos i dostavljanje podataka

3) procesu validacije podataka

4) šta su kritične a šta greške koje zahtevaju obrazloženje

5) kako dati kratka i jasna obrazloženja na validacijske poruke

 

Prikupljanje i unos podataka u FADn softversku aplikaciju

U cilju efikasnijeg funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je utvrdilo potrebu da izvrši izmene i unapredi kvalitet podataka u FADN softversku aplikaciju. Savetodavci prikupljaju podatke sa minimum 10 (deset) poljoprivrednih gazdinstva. Prikupljeni podaci unose se u softver, nakon čega se testiraju, validiraju i odobravaju. Po odobravanju podataka iz softvera se generiše povratna informacija o ostvarenim rezultatima poljoprivredne proizvodnje. U tom cilju neophodno je da se savetodavci teorijski i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2018. godinu u FADN softversku aplikaciju.
Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikacija, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicicima Regionalnih tela i Ministarstva.
Na obuci je prikazana Studija slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva. Na obuci će se predstaviti testovi logičke kontrole podataka, validacijske poruke i njihova objašnjenja. Agenda _FADN 1 2019 – 2602

Obuke za prikupljanje i unos podataka za 2018.godinu  održane su u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) u periodu od 4-12 marta 2019.godine.

 

 

RADNI SASTANAK NACIONALNE RADNE GRUPE ZA FADN

Redovne aktivnosti Nacionalne radne grupe za FADN su pripreme za prikupljanje i unos podataka u FADN softver. Na zajedničkom radnom sastanku  koji se održao 20. januara 2019.godine, predstavnici regionalnih tela i ministarstva su razmotrili aktivnosti u narednom periodu:

1.Unapređenje FADN softverske aplikacije za unos podataka

2. Najčešće greške prikupljanja i unosa podataka

3.Evaluacija metodologiije i usklađivanje sa EU zahtevima

4. Plan obuka za prikupljanje i unos podataka u 2019.godini

5. Plan selekcije i odabir poljoprivrednih gazdinstava

Na sastanku su prisustvovali predstavnici IPN-a- dr Slavica Čolić i Robert Radišić, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu  i Centar za savetodavsvo iz Novog Sada,  Julkica Simić, Goran Jurlina i Gojko Đurica, iz Ministarstva poljoprivrede , Zorica Kukić i Mirjana Bojčevski . 

 

 

 

 

OBUKE FADN SISTEMA -ANALIZA KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Agenda _FADN 2 – Obuka

Redovne obuke FADN savetodavaca za unapređenje analize podataka iz Povratne informacije FADN sistema pod nazivom – „Analiza poslovanja pojedinačnog poljoprivrednog gazdinstva, analiza konkurentnosti i poređenje poslovanja po godinama- FADN povratna informacija“ , održano je za sve savetodavce uključene u FADN sistem. Predavači su profesori sa profesori sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem FADN sistema Republike Srbije.