Year: 2022

OBUKA: Analiza bruto marži i plan poslovanja poljoprivrednog gazdinstva u FADN sistemu

Cilj FADN sistema jeste prikupljanje i obrada podataka o raspoloživim sredstvima, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koja su deo reprezentativnog uzorka, čiji je odabir zasnovan na kriterijumima ostvarene standardne vrednosti i tipu proizvodnje, a sve u cilju dobijanja informacija, na osnovu kojih se mogu pratiti efekti mera poljoprivredne politike, razvijati dodatne usluge u okviru poljoprivrednog savetodavstva, kao i omogućiti izveštavanje gazdinstava o njihovim ekonomskim pokazateljima, što im može pomoći u planiranju i vođenju poslovanja.

Kontinuirano praćenje rezultata poslovanja poljoprivrednih gazdinstava (individualna, preduzeća, zadruge) u dužem nizu godina je osnova za unapređenje njihovog poslovanja. Sa aspekta savetodavaca jedan od načina unapređenja saveta za poljoprivrednike jeste pomoć u analizi bruto marži po linijama poljoprivredne proizvodnje i njihova upotreba za pripremu plana poslovanja za tekuću ili narednu poslovnu godinu. Plan poslovanja poljoprivrednog gazdinstva (PG) sastoji se iz plana proizvodnje i budžeta, tj. projekcije očekivanih troškova i prihoda. PG koja učestvuju u FADN sistemu obezbeđuju podatke koji su adekvatni da se sagledaju bruto marže biljne i stočarske proizvodnje, pri čemu savetodavci imaju dovoljno znanja i veština da generišu bruto marže za glavne linije poljoprivredne proizvodnje na posmatranom PG.

Metodologija izrade plana poslovanja sastoji se iz dva koraka i dve prateće analize. Prvi korak je odabir optimalnog plana proizvodnje, a zatim u drugom koraku se izrađuje budžet za dati plan Nakon izrade plana poslovanja neophodno je sprovesti analizu osetljivosti, kao i analizu likvidnosti.

Podaci dobijeni iz FADN sistema, omogućavaju izradu plana poslovanja PG, uz primenu modela PPPG 1-2-2017, razvijenog na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Na bazi informacija od savetovavca zaduženog za konkretno PG moguće je izraditi adekvatan plan poslovanja gazdinstva.
Edukacija je obuhvatala Metodološki pristup, kao i praktičnu proceduru izrade plana poslovanja za postojeće PG u FADN sistemu.

U cilju unapređenja FADN sistema u Srbiji, neophodno je da se savetodavci teorijski i praktično obuče za izradu plana poslovanja PG na bazi FADN podataka. Tokom obuke savetodavci će se upoznati sa značajem i matematičkim specifičnostima procedure planiranja poslovanja poljoprivrednih gazdinstava.

Sadržaj Analiza bruto marži glavnih linija poljoprivredne proizvodnje i izrada plana poslovanja PG.
• Analiza bruto marži glavnih linija poljoprivredne proizvodnje na PG
• Izrada plana poslovanja za konkretna PG iz FADN sistema na bazi analiziranih linija poljoprivredne proizvodnje i utvrđenih bruto marži
• Analiza osetljivosti i likvidnosti za odabrani plan poslovanja PG iz FADN sistema
• Generisanje konkretnih informacija za analizirano PG sa ocenom izabranog plana poslovanja. 

INICIJATIVA O IZMENAMA PROPISA U OBLASTI FADN SISTEMA

Tokom poslednjih 30 godina, Zajednička poljoprivredna politika ( ZPP)  povećala je značaj koji se pridaje poboljšanju ekoloških i klimatskih performansi evropske poljoprivrede, što je potvrđeno predlogom buduće ZPP.

Strategija Zelenog dogovora izložila je sveobuhvatan pristup kako bi se olakšao prelazak na održive sisteme hrane koji povezuje holistički pristup sa svim akterima u sistemu, što je put ocrtan u Strategijama od farme do viljuške (F2F) i Strategije biodiverziteta (BDS).

Izveštaj koji je pripremljen na osnovu analize FADN podataka korišćenjem CAPRI modela,  ukazuje dapostoje ograničenja o podacima koji će pratiti ciljeve ove Strategije. pubsy_jrc_technical_report_-_capri_environmental_and_climatic_ambition_2 (1)

Tokom izrade analize efekata uočena  je da poljoprivredni sektor mora proći kroz izazovnu tranziciju u svetlu Strategije zelenog dogovora  i ova studija – sa svim svojim ograničenjima – pokazuje veličinu izazova.

Ova ograničenja su delimično vođena nedostatkom sveobuhvatnih podataka na nivou farme, što rezultira procenom odnosa između poljoprivrednih aktivnosti i životne sredine na agregatnom regionalnom nivou.

Na osnovu gore navedenog,  2021 godine – došlo je do Predloga Komisije za prelazak sa mreže podataka o računovodstvu poljoprivrednih gazdinstava (FADN) na mrežu podataka o održivosti farmi (FSDN) kojima će se rešiti ova ograničenja i omogućiti bolje razumevanje koje prakse najbolje funkcionišu i unutar kojeg regionalnog i sektorskog okruženja.

Ova inicijativa će proširiti opseg trenutne mreže za prikupljanje podataka o farmama EU -a tako da uključi podatke o njihovoj ekološkoj i društvenoj praksi.

Ovim novim prikupljanjem podataka biće moguće meriti performanse farmi i davati poljoprivrednicima prilagođene savete i smernice.

Ovo će poboljšati održivost poljoprivrednika, uključujući i njihove prihode, u skladu sa ciljevima zajedničke poljoprivredne politike, Zelenog dogovora i njegovih strategija razvoja bioraznolikosti.

Ova inicijativa od EK  za izmenu propisa/ podataka u okviru FADN sistema u FSDN) je predložena u Junu mesecu 2021 godine, a očekuju se izmene propisa u oblasti FADN za drugi kvartal 2022. godine. FADN, FSDN

 

Održane redovna godišnja Radionica: Unošenje FADN podataka u softver za 2021. godinu – IPN/ Novi Sad


U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su obuku FADN sistem – Unošenje FADN podataka u Softver za 2021. godinu, za 114 savetodavaca iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koji prikupljaju podatke u okviru FADN sistema. Jednodnevna obuka održana je onlajn 11. marta 2022. godine i dvodnevna obuka u centru za savetodavstvo Novi Sad 16 i 17 marat 2022.godine. 
Cilj edukacije bio je da se savetodavci upoznaju sa dopunama Uputstva za prikupljanje podataka i izmenama u FADN softverskoj aplikaciji i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2021. godinu. Savetodavcima su predstavljeni važeća Zakonska regulativa koja se odnosi na FADN, kalendar aktivnosti za 2021. godinu (rokovi vezani za unos, zatvaranje i validaciju Upitnika), pristup aplikaciji, postupak otvaranja Upitnika, unos podataka, procedura zatvaranja upitnika. Takođe, učesnici su upoznati sa najčešćim greškama u unosu podataka, kao i sa zahtevima u komunikaciji sa predstavnicima IPN (regionalno telo), Centrom za savetodavstvom Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

 

 

 

 

OBUKA ZA NOVE SAVETODVACE -NOVI SAD

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Centar za edukacije Novi Sad  organizovali su obuke za 12 savetodavaca iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe APV. koji će od 2022. godine početi prikupljanje podataka za FADN sistem. Jednodnevna radionica održana je 18. marta 2022. godine.
Cilj radionice bio je da se savetodavci osposobe da izvrše retroaktivno prikupljanje podataka za 2021. godinu, kao i kvartalno prikupljanje podataka za 2022. godinu, kao i da se upoznaju sa zakonskom regulativom i osnovnim principima FADN sistema. Kroz teorijski i praktičan rad (studija slučaja) savetodavci su upoznali sa obrascima i metodologijom za prikupljanje podataka. Tokom praktičnog rada ukazano je na najčešće greške u evidentiranju podataka.

 

OBUKE ZA NOVE SAVETODVACE FADN SISTEMA

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača“ za 2022. godinu, a u cilju efikasnog funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi organizovali su obuku 32 savetodavaca iz 21 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije. koji će od 2022. godine početi prikupljanje podataka za FADN sistem. Jednodnevna radionica održana je 10. marta 2022. godine.
Cilj radionice bio je da se savetodavci osposobe da izvrše retroaktivno prikupljanje podataka za 2021. godinu, kao i kvartalno prikupljanje podataka za 2022. godinu, kao i da se upoznaju sa zakonskom regulativom i osnovnim principima FADN sistema. Kroz teorijski i praktičan rad (studija slučaja) savetodavci su upoznali sa obrascima i metodologijom za prikupljanje podataka. Tokom praktičnog rada ukazano je na najčešće greške u evidentiranju podataka.Agenda _FADN 1 2022

 

 

 

 

 

Materijal sa edukacije:
NOVI Savetodavci FADN osnovna prezentacija – 
FADN Prikupljanje podataka – 
FADN Poseta poljoprivrednom gazdinstvu – 
FADN Najčešće greške – 
Predavači na edukaciji bili su:
Mr Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Dr Slavica Čolić, Robert Radišić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Milorad Jocković, FADN koordinator, PSSS Šabac
Dušan Despotović, FADN koordinator, PSSS Loznica