REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA -PUBLIKACIJA DEPARTMANA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJU SELA-UNIVERZITETU NOVOM SADU

Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Univerziteta u Novom Sadu -poljoprivredni fakultet, u okviru realizacije projekta za 2018 godinu AP Vojvodine, sproveo je analizu podataka i objavio publikaciju u kojoj su korišćeni rezultati FADN istraživanja- „REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE AP VOJVODINE (2016-2018)“. 

thumbnail of 99 Brošura Projekat APV 2018 19_compressed

Predmet razmatranja ove publikacije su ostvareni proizvodni i ekonomski rezultati PG sa područja AP Vojvodine. Analiza rezultata poslovanja PG vršena je na osnovu preliminarnih podataka iz FADN sistema za 2017. godinu. Istraživanje je rađeno na osnovu uzorka od 440 komercijalnih gazdinstava sa područja APV, koja su deo jedinstvenog uzorka od 1404 gazdinstava za celu RS. Iz uzorka je isključeno 2% gazdinstava zbog ekstremnih vrednosnih pokazatelja, kako bi se dobili realni prosečni vrednosni pokazatelji za celu populaciju. Sva komercijalna poljoprivredna gazdinstva na području AP Vojvodine podeljena su prema tri osnovna kriterijuma:
- region,
 -vrsta (tip) poljoprivredne proizvodnje kojom se bave i
 -ekonomska veličina.
Prema regionalnom kriterijumu sva gazdinstva na području AP Vojvodine podeljena su na sedam oblasti: Južnobačka, Severnobačka, Južnobanatska, Severnobanatska, Srednjebanatska, Sremska i Zapadnobačka oblast. Prema tipu proizvodnje PG su podeljena na ona koja se bave: hortikulturom, mešovitom ratarsko-stočarskom proizvodnjom, mlečnim govedarstvom, ratarstvom, stočarstvom (stoka koja se napasa), svinjarstvom, voćarstvom, i živinarstvom. Prema ekonomskoj veličini naša zemlja se nalazi u trećoj klasi (tab. 12). Ovo praktično znači da svako PG koje se nalazi u uzorku mora preći prag od 4.000 € vrednosti proizvodnje u toku obračunske godine.