Validacija podataka RICA testovi kontrole -Nacionalna radna grupa

Na osnovu plana aktivnosti za 2019. godinu započeo je proces validacije podataka na regionalnom nivou. Prema utvrđenom kalendaru FADN savetodavci su uneli podatke i zatvorili upitnike sa odabranih gazdinstva. Proces validacije podataka je precizno utvrđen prema propisanim uputstvima za Nacionalnu radnu grupu. Podaci koji nisu ispravno prikupljeni i uneti, nakon procesa validacije se vraćaju na nove kontrole i ispravke. Veoma važnu ulogu u procesu validacije na nivou kancelarija za prikupljanje podataka imaju FADN koordinatori, koji moraju svaki upitnik da dodatno provere i odobre na dalji proces validacije. 

U prethodnom periodu formirana je Radna grupa za implementaciju RICA dokumenata u nacionalnu softversku aplikaciju za unos i obradu podataka.  Radna grupa sastavlјena je  od predstavnika:

  • Ministarstva,
  • Regionalnih tela,
  • Savetodavaca,
  • Republičkog zavoda za statistiku i
  • eksperti iz specifičnih oblasti za specifična polјa istraživanja.

Pre ulaska u Evropsku Uniju moguće je dostaviti podatke za RICA testove za Republiku Srbiju, koji podrazumevaju i granične vrednosti, i uz odobrenje Evropske Komisije moguće je pristupiti RICA konfiguraciji i testirati  podatke u RICA sistemu.

Pre slanja u RICA 1 sistem prikuplјeni podaci prolaze kroz detalјan postupak kontrole podataka. Postupak kontrole prikuplјenih podataka zahteva niz prethodno jasno definisanih aktivnosti i to:

  • proveru podataka na lokalnom nivou i uspostavlјanje FADN koordinatora;
  • provera podataka na regionalnom nivou i ukoliko su potrebne ispravke;
  • provera podataka na nacionalnom nivou i ukoliko su potrebne ispravke;
  • kontinuirano praćenje i proveru u funkcionisanju FADN baze tokom procesa unosa i kontrole podataka (pravilan unos, korekcije, otvaranje/ zatvaranje dokumenta i dr.).
  •