MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP: „ODRŽIVA POLjOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ U FUNKCIJI OSTVARIVANјA STRATEŠKIH CILjEVA REPUBLIKE SRBIJE U OKVIRU DUNAVSKOG REGIONA – Nauka i praksa u službi agrara“

U periodu 12-13. decembar 2019. godine u prostorijama Narodne banke Srbije (Nemanjina 17, Beograd), održan je Međunarodni naučni skup Instituta za ekonomiku polјoprivrede, pod nazivom: ″Održiva polјoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških cilјeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona: Nauka i praksa u službi agrara″. Tom prilikom Institut za ekonomiku polјoprivrede je proslavio i 70 godina od osnivanja, uz prigodnu Svečanu akademiju. Na Skupu je prisustvovalo više od 150 gostiju iz zemlјe i inostranstva, među kojima su bili i predstavnici resornih Ministarstava prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i predstavnici Akademijskog odbora za selo SANU, te brojnih Fakulteta i Instituta iz zemlјe i inostranstva. Takođe, svojim prisustvom skup su uveličali i predstavnici Privredne komore Srbije, Zadružnog saveza Srbije i Opšteg zadružnog saveza za polјoprivredu i ruralni razvoj iz Beograda, kao i predstavnici gradskih uprava, Polјoprivrednih savetodavnih i stručnih službi, Ambasada Rumunije i Austrije, te polјoprivredni proizvođači sa kojima Institut ima dugogodišnju saradnju. Osim gostiju iz Srbije, skupu je prisustvovalo preko 30 inostranih gostiju iz 10 država  (Austrije, BiH, Bugarske, Italije, Mađarske, Polјske, Rumunije, Rusije, Republike Severne Makedonije i Češke).

Na seminaru je učestvovao gospodin THOMAS RESL, direktor federalnog instituta za ekonomska istraživanja u Austriji koji je održao prezentaciju: „60 Years Report on the Economic Situation of Austrian Agriculture and its utilization in research projects“

thumbnail of 2012_12_12_Thomas_Resl_60 Years Report on the Economic Situation of Austrian Agriculture and its utilization in research projects_druck

Na medjunarodnom skupu su održane tri sekcije: I Sekcija: Inovacije kao podrška razvoju agrara, II Sekcija: Značaj interesnog povezivanja u agraru,  III Sekcija: Razvoj naučno-obrazovne infrastrukture u agrobiznisu

Na seminaru su korišćeni FADN podaci i prezentovan je rad pod nazivom: „Assessing the economic sustainability of sustainability of Serbian farms based on FADN dataset „

[1] Dr Rade Popović, associate professor, University of Novi Sad, The Faculty of Economics in Subotica, [2] Mirjana Bojčevski, Ministry of agriculture, forestry and water management, [3] Dr Slavica Čolić, Institut for science application in agriculture

thumbnail of RAD IEP – Popovic – Bojcevski – Colic-converted

Na dvodnevnom Skupu, realizovane su tri oficijalne sekcije koje su obuhvatile prezentaciju više od 60 naučnih radova od strane prisutnih autora. Radovima su prikazana nova saznanja u oblasti inovacija, interesnog povezivanja i razvoja naučno-obrazovne infrastrukture u agrobiznisu, čime su prisutni autori naglasili visok značaj obrađenih tema za dalјi razvoj polјoprivrede i ruralnog razvoja.nova saznanja u oblasti inovacija, interesnog povezivanja i razvoja naučno- obrazovne infrastrukture u agrobiznisu, čime su prisutni autori naglasili visok značaj obrađenih tema za dalji razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja.