Organizaciona struktura

Proces uspostavljanja sistema u Republici Srbiji još uvek je u toku, tako da su do sada uključene institucije i definisane njihove nadležnosti, na nacionalnom,  regionalnom i lokalnom nivou. Za funkcionisanje ovog sistema nadležno je  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine koje je uspostavilo i organizacionu strukturu za FADN koja podrazumeva sledeću organizaciju:

  • Nаciоnаlni оdbоr zа praćenje FADN sistema;
  • Nadležno telo za organizaciju i sprovođenje FADN sistema;
  • Rеgiоnаlna kооrdinаciоnа tеlа;
  • Kаncеlаriје zа prikuplјаnjе rаčunоvоdstvеnih pоdаtаkа / Pоlјоprivrеdnе sаvеtоdаvnе i pоlјоprivrеdnе stručnе službе.
  • Republički zavod za statistiku
  • Nastavno-naučne obrazovne ustanove ( fakulteti i instituti)