VESTI

6

sep 23

ODRŽANA OBUKA ZA METODOLOGIJU PRIKUPLJANJA I UNOS PODATAKA U SOFTVERSKU APLIKACIJU ZA 2022.GODINU

Tokom jula održana je tematsko, teorijsko predavanje i praktična obuka...
Read More

28

sep 22

OBUKA: Analiza bruto marži i plan poslovanja poljoprivrednog gazdinstva u FADN sistemu

Cilj FADN sistema jeste prikupljanje i obrada podataka o raspoloživim...
Read More

28

sep 22

INICIJATIVA O IZMENAMA PROPISA U OBLASTI FADN SISTEMA

Tokom poslednjih 30 godina, Zajednička poljoprivredna politika ( ZPP)  povećala...
Read More

31

mar 22

Održane redovna godišnja Radionica: Unošenje FADN podataka u softver za 2021. godinu – IPN/ Novi Sad

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih...
Read More

31

mar 22

OBUKA ZA NOVE SAVETODVACE -NOVI SAD

U skladu sa „Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih...
Read More
1 2 3 30