Vesti

5

feb 19

RADNI SASTANAK NACIONALNE RADNE GRUPE ZA FADN

Redovne aktivnosti Nacionalne radne grupe za FADN su pripreme za...
Read More

30

jan 19

OBUKE FADN SISTEMA -ANALIZA KONKURENZNOSTI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Agenda _FADN 2 - Obuka Redovne obuke FADN savetodavaca za...
Read More

28

dec 18

SEMINARI POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVNIH I STRUČNIH SLUŽBI – REZULTATI FADN SISTEMA

Na seminaru poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije FADN tim...
Read More

28

okt 18

Obuke za analizu poslovanja poljoprivrednih gazdinstva-Povratna informacija za poljoprivrednike

Redovne obuke FADN savetodavaca za unapređenje analize podataka iz Povratne...
Read More

28

sep 18

TAIEX Expertska poseta članova tima Estonije

U periodu od 10.-14 septembra 2019 godine održana je radionica...
Read More