“ZNAČAJ UVOĐENјA RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE NA FARMAMA U PROCESU PRIKLjUČENјA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI“

Na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u okviru Departmana za ekonomiku polјoprivrede i sociologiju sela, 17. decembra 2019. godine, održan je edukativni seminar pod nazivom: „Značaj uvođenja računovodstvene evidencije na farmama u procesu priklјučenja Republike Srbije Evropskoj uniji“. Seminar je održan pod pokrovitelјstvom Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo koje je dodelilo sredstva organizatoru na osnovu Konkursa za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine. Učesnici seminara bili su predstavnici pokrajinskog sekretarijata, članovi Katedre za ekonomiku polјoprivrede, savetodavci iz stručnih službi sa područja APV i studenti Agroekonomskog smera na Polјoprivrednom fakultetu.

U prvom delu seminara, dr Velјko Vukoje, redovni profesor na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu izlagao je na temu: „Stanje računovodstvene evidencije na polјoprivrednim gazdinstvima u našoj zemlјi i njen značaj za obračun i analizu troškova i rezultata“. Profesor je u svom izlaganju istakao da su, u Republici Srbiji, polјoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a u obavezi da, prema Zakonu o porezu na dohodak građana, vode prosto knjigovodstvo. Sa druge strane, gazdinstva koja su u FADN uzorku vode Dnevnik ekonomskih događaja sa gazdinstva kao jedan vid računovodstvene evidencije, dok je najveći broj polјoprivrednih gazdinstava koja nisu u sistemu PDV-a, niti u FADN uzorku, pa samim tim, nisu u obavezi da vode računovodstvenu evidenciju. Ovo svakako nije dobra situacija ni za proizvođače, ni za državu, pošto se bez pouzdanih računovodstvenih informacija sa gazdinstava ne može adekvatno planirati proizvodna aktivnost na samom gazdinstvu, niti se mogu donositi kvalitetne mere agrarne politike.

Dr Aleksandra Figurek, docent sa Polјoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, održala je prezentaciju na temu: „Uporedna iskustva u vođenju računovodstvene evidencije u EU – primeri Češke i Austrije“. U ovim zemlјama gazdinstva su u obavezi da vode dvojno knjigovodstvo što ne izaziva znatno veće troškove za gazdinstvo, a donosi mnogobrojne koristi kako za samo gazdinstvo tako i za državu. Takođe u Češkoj i Austriji je, zbog postojanja računovodstvene evidencije na gazdinstvima, neophodno izdvojiti mnogo manje vremena i sredstava za prikuplјanje FADN podataka nego što je to slučaj kod nas.

Drugi deo seminara započeo je izlaganjem dipl. aekon. Đorđa Mirkovića, IPARD konsultanta iz agencije „Agrosolutions group“ doo iz Beograda, na temu: „Značaj računovodstvene evidencije za dobijanje sredstava iz predpristupnih fondova EU i domaćih fondova“. Đorđe je istakao da je, nakon početnog nepoverenja proizvođača, značajno porastao broj zainteresovanih gazdinstava za sredstva iz predpristupnih fondova EU. Naglasio je da je do 23. decembra otvoren konkurs za Meru 1 IPARD programa za Izgradnju objekata i nabavku opreme i mehanizacije i višegodišnjih zasada. Takođe, istaknuto je da polјoprivredna gazdinstva koja vode računovodstvenu evidenciju značajno skraćuju vreme potrebno za prikuplјanje potrebne dokumentacije i izradu poslovnih planova prilikom konkurisanja za IPARD sredstva.

Dipl. aekon. Milan Delić iz PSS Novi Sad i dipl. aekon. Uglјeša Trkulјa iz PSS Ruma, koji prikupljaju podatke za FADN sistem Republike Srbije od 2011.godine,  imali su prezentaciju pod nazivom: „Uspostavlјanje i funkcionisanje FADN sistema u Republici Srbiji“. U svom izlaganju ukazali su na probleme sa kojima se savetodavci susreću na terenu prilikom prikuplјanja podataka. Naime, s obzirom na to da se kod nas FADN podaci prikuplјaju po principu dobrovolјnosti, kvalitet i reprezentativnost ovih podataka u velikoj meri zavise od savetodavaca iz stručnih službi koji ove podatke prikuplјaju. Polјoprivrednici nerado daju podatke o gotovini, stanju na računu, vrednosti imovine, obavezama koje imaju pošto se plaše dodatnog oporezivanja i zloupotrebe ovih podataka. Zbog svega navedenog, vrlo je važno da savetodavac ima dobar odnos sa proizvođačem, koji se zasniva na poverenju kako bi dobijeni podaci, koji bi trebalo da budu osnova za kreiranje mera agrarne politike na nivou zemlјe, bili što pouzdaniji i precizniji.

Mast. aekon. Tihomir Novaković, asistent na statističkim predmetima na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu izlagao je na temu: „Reprezentativnost FADN uzorka i statistička analiza podataka“. Prilikom svog izlaganja detalјno je obrazložio metodologiju formiranja uzorka koja je jedinstvena i zajednička za sve zemlјe članice EU kao i za Srbiju. Osvrnuo se i na metode statističke analize koje su moguće na osnovu prikuplјenih FADN podataka.

thumbnail of 5 Tihomir Novaković_FADN uzorak

Mast. aekon. Aleksandar Milјatović, asistent na Računovodstvu i Analizi poslovanja na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu imao je prezentaciju na temu: „Analiza rezultata poslovanja polјoprivrednih gazdinstava u APV na osnovu FADN podataka“. On je u svom izlaganju istakao da gazdinstva koja se pretežno bave živinarstvom i hortikulturom na području AP Vojvodine ostvaruju najveće stope profitabilnosti prihoda. Naime, radi se o dve vrlo intenzivne grane polјoprivredne proizvodnje koje imaju visok koeficijent obrta i značajan udeo neto dobiti u ukupnom prihodu. 

thumbnail of 6 Aleksandar Miljatović_FADN analiza