ANALIZA POSLOVANJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA-OBUKA SAVETODAVNE SLUŽBE SRBIJE

FADN sistem je zajednički instrument EU koji služi za praćenje ekonomskog stanja na polјoprivrednim gazdinstvima. Ovaj instrument daje podatke o prihodu i ekonomskim aktivnostima na polјoprivrednim gazdinstvima. Podaci se koriste za analizu, razvoj i predlaganje mera ZPP. Informacije se prikuplјaju na bazi uzorka. Sprovođenje FADN sistema u nadležnosti je država članica koje su dužne odrediti Agenciju za vezu (Liaison agenciju) koja sakuplјa podatke i prosleđuje ih EK i Nacionalni odbor koji vrši nadzor nad sprovođenjem FADN sistema.

FADN sistem obezbeđuje dve vrste analiza i izveštaja:
1) Izveštaj za polјoprivredne proizvođače – povratnu informaciju u vidu privremenog bilansa uspeha i bilansa stanja i
 2) Izveštaj o Standardnim rezultatima – različiti statistički podaci koji se izrađuju na osnovu FADN metodologije.

Od izuzetnog je značaja motivacija poljoprivrednih proizvođača da učestvuju u FADN sistemu, kroz dobijanje Povratne informacije o poslovanju poljoprivrednog gazdinstva. Poljoprivrednik zajedno sa savetodavcem analizira poslovanje gazdinstva i dobija korisne informacije za unapređenje poslovanja ili za promene koje su neophodne da bi se ostvario profit. Analiziraju se podaci za poslednje 3 godine, kao i poređenje podataka i rezultata sa prosekom grupe ( gazdinstva jednake tipologije i ekonomske veličine). 

Unapređenje rada savetodavnih službi kroz edukacije planirano je kontinuirano kroz Plan aktivnosti FADN sistema. Tokom septembra meseca održavaju se obuke svih FADN savetodavaca za Analizu poslovanja poljoprivrednih gazdinstava. Obuku su organizovali Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) u Beogradu,  za savetodavce sa teritorije Centralne i Južne Srbije, i Centar za edukacije AP Vojvodine u Novom Sadu. Obuku su održali profesor dr Rade Popović sa  ekonomskog  fakulteta u Subotici i profesor dr Jonel Subić iz instituta za ekonomiku poljoprivrede. Agenda _FADN 2

thumbnail of Uputstvo za povratnu informaciju 2019 RP-SI thumbnail of Osnove konkurentnosti i analize poslovanja PG 2019-converted (1) thumbnail of 4. Analiza poslovanja PG cirilica

 

Na radionici su urađeni praktični primeri analize poslovanja 10 različitih tipova proizvodnje, zajedno sa odabranim savetodavcem, urađena je analiza podataka, poređenje sa prosekom grupe i na osnovu dobijenih podataka i analize, pripremljen savet za poljoprivrednika kako da unapredi poslovanje gazdinstva.