VESTI

3

maj 19

REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA -PUBLIKACIJA DEPARTMANA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJU SELA-UNIVERZITETU NOVOM SADU

Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Univerziteta u Novom...
Read More

3

maj 19

Prikupljanje i unos podataka u FADn softversku aplikaciju

U cilju efikasnijeg funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i...
Read More

5

feb 19

RADNI SASTANAK NACIONALNE RADNE GRUPE ZA FADN

Redovne aktivnosti Nacionalne radne grupe za FADN su pripreme za...
Read More

30

jan 19

OBUKE FADN SISTEMA -ANALIZA KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Agenda _FADN 2 - Obuka Redovne obuke FADN savetodavaca za...
Read More