Vesti

19

mar 18

Sastanak Nacionalne radne grupe za FADN sistem-Plan edukacija za 2018.godinu

Nacionalna radna grupa FADN sistema 14. marta  2018. godine, održala...
Read More

26

feb 18

Održana TAIEX radionica- Motivacija poljoprivrednika da učestvuju u FADN sistemu

Uz tehničku pomoć Evropske unije u periodu od 19.do 20....
Read More

5

jan 18

Priprema FADN aktivnosti za 2018. godinu -Nacionalna radna grupa za FADN sistem

U okviru redovnih aktivnosti FADN sistema 26. decembra  2017. godine,...
Read More

20

dec 17

Na Zlatiboru održan IX seminar Pоlјоprivrеdnе sаvеtоdаvnе i stručnе službе Rеpublikе Srbiје

U оrgаnizаciјi Мinistаrstvа pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе Rеpublikе Srbiје i...
Read More

19

dec 17

Održan X Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine u Banji Koviljači

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa...
Read More