VESTI

9

dec 20

FADN REZULTATI SA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA(Farm Return)2019

Standardni rezultati predstavljaju set statističkih pokazatelja baziranih na rezultatima sa...
Read More

27

okt 20

UPRAVLJANJE RIZICIMA NA BAZI FADN PODATAKA

Poljoprivrednici se međusobno razlikuju prema voljnosti da preuzmu rizik i...
Read More

7

avg 20

“REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ OBLASTI POLЈOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE AP VOJVODINE (2016-2019)“ , NOVI SAD, REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA

U okviru naučno-istraživačkog projekta, ''Analiza proizvodno-ekonomskih rezultata poslovanja privrednih subjekata...
Read More

10

jun 20

KONTROLA I OBRADA PODATAKA U FADN BAZI PODATAKA

FADN istraživanje  je proces prikuplјanja podataka tokom godine koji se...
Read More

10

mar 20

Održan sastanak sa Republičkim zavodom za statistiku- FADN regulativa

Nacionalna radna grupa za FADN metodologiju održala je sastanak  18...
Read More