VESTI

7

avg 20

“REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ OBLASTI POLЈOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE AP VOJVODINE (2016-2019)“ , NOVI SAD, REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA

U okviru naučno-istraživačkog projekta, ''Analiza proizvodno-ekonomskih rezultata poslovanja privrednih subjekata...
Read More

10

jun 20

KONTROLA I OBRADA PODATAKA U FADN BAZI PODATAKA

FADN istraživanje  je proces prikuplјanja podataka tokom godine koji se...
Read More

10

mar 20

Održan sastanak sa Republičkim zavodom za statistiku- FADN regulativa

Nacionalna radna grupa za FADN metodologiju održala je sastanak  18...
Read More

29

dec 19

NACIONALNA RADNA GRUPA ZA FADN SISTEM-PLAN AKTIVNOSTI ZA 2020.GODINU

Nacionalna radna grupa FADN sistema održala je 25. decembra 2019....
Read More