UPRAVLJANJE RIZICIMA NA BAZI FADN PODATAKA

Poljoprivrednici se međusobno razlikuju prema voljnosti da preuzmu rizik i prema sposobnosti da podnesu neželjene posledice rizičnih aktivnosti.  Nivo rizika koji bi poljoprivrednik trebao da preduzme  zavisi najviše od njegove odluke.

Neki poljoprivrednici izbegavaju rizik čak  iako nisu puno zaduženi i imaju stabilan tok gotovine. Starost,visina sopstvenog kapitala, finansijske obaveze, prethodno iskustvo, veličina potencijalnog dobitka ili gubitka i ostali faktori utiču na visinu rizika koji je poljoprivrednik spreman da preuzme na sebe.

FADN sistem obezbeđuje dve vrste analiza i izveštaja:
1) Izveštaj za polјoprivredne proizvođače – povratnu informaciju u vidu privremenog bilansa uspeha i bilansa stanja i
 2) Izveštaj o Standardnim rezultatima – različiti statistički podaci koji se izrađuju na osnovu FADN metodologije.

Od izuzetnog je značaja motivacija poljoprivrednih proizvođača da učestvuju u FADN sistemu, kroz dobijanje Povratne informacije o poslovanju poljoprivrednog gazdinstva. Poljoprivrednik zajedno sa savetodavcem analizira poslovanje gazdinstva i dobija korisne informacije za unapređenje poslovanja ili za promene koje su neophodne da bi se ostvario profit. Analiziraju se podaci za poslednjih 5 godine, kao i poređenje podataka i rezultata sa prosekom grupe ( gazdinstva jednake tipologije i ekonomske veličine). 

Unapređenje rada savetodavnih službi kroz edukacije planirano je kontinuirano kroz Plan aktivnosti FADN sistema. Tokom septembra meseca održane su obuke svih FADN savetodavaca za analizu poslovanja poljoprivrednih gazdinstava na temu UPRAVLJANJA RIZICIMA NA BAZI FADN PODATAKA. Agenda_ FADN 2 Obuku su održali nacionalni koordinator Mirjana Bojčevski i profesor dr Rade Popović sa  ekonomskog  fakulteta u Subotici.

thumbnail of Upravljanje rizikom i neizvesnoscu – FADN – RP

INSTITUT ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI (IPN) 

CENTAR ZA EDUKACIJE U NOVOM SADU