IZVEŠTAJI O REZULTATIMA FADN ISTRAŽIVANJA

Rezultati FADN istraživanja su sastavni deo relevantnih izveštaja u Evropskoj uniji, koji se na godišnjem nivou izrađuju u svim zemljama članicama Evropske unije. Izveštaj o stanju u poljoprivrede Republike Srbije za 2020.godinu ili “Zelena knjiga” na sveobuhvatan način prikazuje stanje u srpskoj poljoprivredi na godišnjem nivou.

„Zelena knjiga“ima za cilj da na jedinstven i sveobuhvatan način informiše stručnu i širu javnost o stanju u domaćoj poljoprivredi u prethodnoj kalendarskoj godini, ali i o evropskim političkim kretanjima, koja u značajnoj  meri utiču na Srbiju, kao zemlju kandidata za članstvo u Uniji.

Svake godine Izveštaj i rezultati FADN istraživanja su sastavni deo analiza podataka dobijenih iz FADN sistema Republike Srbije. U Poglavlju 3 ( strana 34 ) ovog Izveštaja prikazana je Analiza osnovnih FADN pokazatelja sa poljoprivrednih gazdinstava u petogodišnjem periodu ( 2015-2019. godine).

FADN sistem trenutno funkcioniše na uzorku od 1.655 gazdinstava (592 Sever-Srbija i 1.063 Jug-Srbija), koji je određen na osnovu Plana za izbor poljoprivrednih gazdinstava, koji se priprema u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku.

Podaci i obaveštenje Evropske komisije o objavljivanju Izveštaja o prihodima farmera, baziranim na FADN sistemu (FADN -Farm accountancy data network) iz 2018. godine, prikazuju da prihodi beleže rast u poslednjih 10 godina, koji varira u različitim zemljama članicama.

Ovaj Izveštaj EK je dostupan na stranici:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-farm-econ-overview-2018_en.pdf

Podatke o pojedinim sektorima i analize Standardnih rezultata možete pronaći na zvaničnoj stranici FADN baze podataka Evropske Komisije:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardFarmEconomyFocus/DashboardFarmEconomyFocus.html

Rezultate i analize FADN podataka u Republici Srbiji  možete pronaći u objavljenom Izveštaju –  „Zelena knjiga 2020“  na linkovima:

KNJIGA I: http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/korisna_dokumenta/ZK%202020%20I%20knjiga.pdf

KNJIGA II: http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/korisna_dokumenta/ZK%202020%20II%20knjiga.pdf