Vesti

5

jan 18

Priprema FADN aktivnosti za 2018. godinu -Nacionalna radna grupa za FADN sistem

U okviru redovnih aktivnosti FADN sistema 26. decembra  2017. godine,...
Read More

20

dec 17

Na Zlatiboru održan IX seminar Pоlјоprivrеdnе sаvеtоdаvnе i stručnе službе Rеpublikе Srbiје

U оrgаnizаciјi Мinistаrstvа pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе Rеpublikе Srbiје i...
Read More

19

dec 17

Održan X Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine u Banji Koviljači

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa...
Read More

12

okt 17

Radionica o Povratnoj informaciji FADN sistema u Centru za edukacije u PSS Novi Sad

U prostorijama PSS Poljoprivredne stanice Novi Sad u Sali Centra...
Read More