VESTI

28

sep 18

TAIEX Expertska poseta članova tima Estonije

U periodu od 10.-14 septembra 2019 godine održana je radionica...
Read More

28

18 maja

Sombor -obuka za prikupljanje i unos podataka

U Somboru su prema redovnim aktinostima FADN sistema održane radionice...
Read More

3

18 maja

Održane obuke za prikupljanje i unos FADN podataka 2018. godinu

Prema redovnim aktinostima FADN sistema održane su radionice za prikupljanje...
Read More

19

mar 18

Sastanak Nacionalne radne grupe za FADN sistem-Plan edukacija za 2018.godinu

Nacionalna radna grupa FADN sistema 14. marta  2018. godine, održala...
Read More

26

feb 18

Održana TAIEX radionica- Motivacija poljoprivrednika da učestvuju u FADN sistemu

Uz tehničku pomoć Evropske unije u periodu od 19.do 20....
Read More