REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA -SEMINAR POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE SRBIJE

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi Beograd i Centra za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača Novi Sad, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, od 15. do 17. decembra 2020. godine održan je Vebinar Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije. Učesnici Vebinara bili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Srpske akademije nauka i umetnosti – Odbora za selo, Konzulata Republike Irske, Ambasade Kraljevine Holandije, irske savetodavne službe, Evropskog foruma poljoprivrednih i ruralnih savetodavaca (EUFRAS), Mreže savetodavnih službi Jugoistočne Evrope (SEASN), Privredne komore Srbije, Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije, predstavnici fakulteta, instituta, lokalnih samouprava, srednjih poljoprivrednih škola i poljoprivrednih proizvođača.

Ovogodišnji vebinar je pratilo oko 300 učesnika, koje su predavači upoznali sa aktuelnim temama iz oblasti savetodavstva i poljoprivredne struke.
U skladu sa motom seminara „Dajmo savet na daljinu, pomozimo domaćinu“ fokus ovogodišnjeg seminara bio je na savetodavnom radu u uslovima pandemije izazvane širenjem virusa COVID-19, iskustvima i preporukama, sa posebnim osvrtom na primenu digitalnih alata. Predstavljena su i iskustva irske savetodavne službe, aktivnosti Evropskog foruma poljoprivrednih i ruralnih savetodavaca (EUFRAS) i Mreže savetodavnih službi Jugoistočne Evrope (SEASN).

 

Kao i svake godine programom  seminara predvidjeno je predstavljanje rezultata FADN istraživanja za 2019.godinu i analiza najvažnijih pokazatelja. Rezultate FADN istraživanja i analize najvažniji pokazatelja predstavila je mr Mirjana Bojčevski, nacionalni koordinator za FADN sistem u Republici Srbiji, iz Sektora za poljoprivrednu politiku, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prezentacija je dostupna na sajtu:

thumbnail of FADN 2020 Standard results 2019

Program seminara obogaćen je sa više filmskih priloga kojima su predstavljene Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Novi Pazar i Kikinda. Filmskim prilozima ilustrovani su i primeri upotrebe saveremenih informacionih tehnologija u savetodavnom radu, kao i način prilagođavanja rada uslovima nametnutim pandemijom.