ODRŽANA OBUKA ZA METODOLOGIJU PRIKUPLJANJA I UNOS PODATAKA U SOFTVERSKU APLIKACIJU ZA 2022.GODINU

Tokom jula održana je tematsko, teorijsko predavanje i praktična obuka u oblasti FADN sistema za savetodavce uključene u FADN sistem. 
Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji (FADN sistem) je jedinstven sistem praćenja i prikupljanja mikroekonomskih podataka, koji je kompatibilan sistemima koji postoje u zemljama članicama EU. Osnovna funkcija prikupljanja i praćenje rezultata poslovanja na poljoprivrednim gazdinstvima (preduzećima, zadrugama, individualnim gazdinstvima) je unapređenje poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. Poljoprivredne savetodavne i stručne službe (PSSS) imaju veoma značajnu ulogu za efikasno funkcionisanje ovog sistema.
U prethodnom periodu formirana je baza podataka FADN sistema o prihodu, rashodu i sredstvima za različite kategorije poljoprivrednih gazdinstava, koja čine reprezentativan uzorak. Osim obaveze obezbeđivanja reprezentativnog uzorka za Republiku Srbiju, propisi i metodologija se usklađuju sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti. Nakon uspostavljanja FADN sistema i izrade baza podataka, neophodno je obezbediti kontinuitet efikasnog funkcionisanja sistema i unapređivati kvalitet podataka.
Savetodavci prikupljaju podatke sa 10 (deset) ili 4 (četiri) poljoprivredna gazdinstva. Prikupljeni podaci unose se u softver, nakon čega se testiraju, validiraju i odobravaju. Po odobravanju podataka iz softvera se generiše povratna informacija o ostvarenim rezultatima poljoprivredne proizvodnje.
U cilju efikasnijeg funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  održava redovne obuke za prikupljanje i unos podataka i unapredi kvalitet podataka u FADN softverskoj aplikaciji. Na obuci su održane tematske oblasti i savetodavci su upoznati sa izmenama u FADN softverskoj aplikaciji. Tokom obuke održan je praktični deo kojom se testira proces unosa podataka iz Godišnjeg upitnika za 2022. godinu.
Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikaciji, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, rokovi kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicima Regionalnih tela i Ministarstva. Na Studiji slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva, testirala se logička kontrola podataka i validacijske poruke.