Završna konferencija: „Converting Farm Accountancy Data Network (FADN) into Farm Sustainability Data Network (FSDN)“

Evropska unija ima cilj da klimatski neutralna do 2050. godine, gde će emisije gasova staklene bašte biti nule. Svi delovi društva i sektori će igrati ulogu, uključujući i poljoprivredu.

Poljoprivredni sektor takođe ima svoje ciljeve koje treba postići, neke od njih već do 2030. godine. Zajednička poljoprivredna politika i Evropski zeleni dogovor zajedno sa svojim Strategijama od farme do viljuške i Strategije biodiverziteta jasno navode ciljeve:

  • Smanjenje gubitaka hranljivih materijala za 50%
  • Smanjenje upotrebe đubriva za 20%
  • Smanjenje upotrebe pesticida za 50%
  • Smanjenje prodaje antimikrobnih sredstava za 50%
  • Povećanje organske poljoprivrede na 25% korišćenih poljoprivrednih površina (UAA)
  • Povećanje karakteristika pejzaža visokog diverziteta na 10% UAA

U vezi sa izmenama FADN u FSDN, Evropska komisija je donela zakljucke i preporuke za pracenje i izvestavanje strateskih ciljeva EU.

Tim povodom održana je 15 septembra 2023.godine,  online završna konferencija na koju je pozvana i Republika Srbija: Converting Farm Accountancy Data Network (FADN) into Farm Sustainability Data Network (FSDN), koju je organizovao  projekat  koji učestvuje na realizaciji promena FADN sistema u FSDN sistem.

Prezentacija završne konferencija Converting Farm Accountancy Data Network (FADN) into Farm Sustainability Data Network (FSDN) 

FSDN_Conference Presentation