Terenska obuka u Pančevu

U Pančevu je 9. maja održana terenska obuka na temu validacije podataka za FADN sistem. U sprovođenju obuke učestvovale su predstavnice Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Julkica Simić i Gordana Ćalić, nacionalna koordinatorka FADN projekta iz MPZŽS, Mirjana Bojčevski i FADN ekspert, Vladimir Jovanović.

Na sastanku sa direktorom PSS Instituta Tamiš Pančevo, dr Vladanom Ugrenovićem i rukovodiocem savetodavnog sektora Draganom Romićem diskutovano je o rezultatima i budućim aktivnostima u procesu uspostavljanja FADN sistema u Republici Srbiji.

Troje savetodavaca iz PSS Pančevo, koji učestvuju u uspostavljanju FADN sistema detaljnije su upoznati sa procesom validacije podataka, nakon  čega su zajednički pregledani svi podaci uneti u FADN kompjuterski sistem za 2013. godinu,  sa poljoprivrednih gazdinstava u Pančevu i okolini.