Terenska obuka u Leskovcu

U Leskovcu je 9. maja održana terenska obuka. Tokom radnog sastanka sa FADN timom i predstavnicima nacionalne kordinacione grupe, direktor savetodavne službe gospodin Bratislav Pšić je informisan o trenutnoj fazi projekta i aktivnostima planiranim za maj i jun ove godine.

Glavni deo treninga je bio fokusiran na savetodavce i proveru unetih podataka u softver. Bila je to dobra prilika za pojašnjenja u vezi sa unosom podataka pogotovu onih koji se odnose na proizvodnju povrća u plastenicima, što predstavlja uobičajnu vrstu proizvodnje u ovom kraju.

Organizovana je poseta FADN gazdinstvu gde je poljoprivredni proizvođač dobio neophodne informacije o FADN sistemu i beleženju podataka.