Terenska obuka u Nišu

U saradnji sa MPZŽS i Institutom za primenu nauke u poljoprivredi, FADN projektna kancelarija je organizovala terensku obuku u Nišu 8 maja ove godine.

Prvi deo treninga je bio posvećen FADN temama. U razgovoru sa direktorom savetodavne službe gospodinom Draganom Filipovićem obrađene su teme poput trenutne faze projektnih aktivnosti kao i obaveze savetodavaca u narednom periodu.

Glavni deo treninga se odnosio na proveru i validaciju podataka koji se nalaze u softveru, pronalaženju eventualnih grešaka i objašnjavanju principa pravilnog unošenja podataka.

Tokom treninga, organizovana je poseta jednom poljoprivrednom gazdinstvu gde je poljoprivrdni proizvođač bio detaljno obavešten o funkcionisanju FADN sistema.