Obuke u okviru FADN sistema od početka 2014

Od početka 2014. godine održano je više obuka poljoprivrednih savetodavaca za prikupljanje podataka i unos podataka u FADN kompjuterski sistem. Takođe, održane su i brojne obuke na terenu, koje često obuhvataju i posete poljoprivrednim gazdinstvima koja su uključena u FADN. Tokom terenskih obuka, predstavnici MPZŽS, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, uz podršku eksperata iz projektne FADN kancelarije pružaju podršku poljoprivrednim savetodavcima i poljoprivrednim proizvođačima u uspostavljanju i sprovođenju aktivnosti FADN sistema.

Obuke održavaju predstavnici nacionalnih institucija koje uspostavljaju FADN i predstavljaju direktne korisnike ovog sistema, zajedno sa ekspertima FADN projekta.

U Rumi je 22. i 23. januara održana obuka za prikupljanje podataka sa poljoprivrednih gazdinstava uključenih u FADN početkom 2014. godine, za 2013. obračunsku godinu.

Krajem januara i početkom februara u Ečkoj, kod Zrenjanina je održana obuka za unos podataka za 2013. godinu u FADN kompjuterski sitem. Nakon ove obuke, poljoprivredni savetodavci su osposobljeni za unos podataka za obračunsku 2013. godinu u softver. Obukom je obuhvaćeno svih 100 poljoprivrednih savetodavaca uključenih u FADN sistem, a velika većina podataka sa poljoprivrednih gazdinstava je uneta u sistem već u toku trajanja obuke. Obuku je vodio ekspert za informacione tehnologije, dr Aleš Krisper.

Tokom implementacije projekta, plan odabira poljoprivrednih gazdinstava za FADN sistem sačinjen je i na radionici početkom februara prezentovan predstavnicima nacionalnih institucija koje su korisnici sistema. Radionicu je održao ekspert projekta, dr Silard Keštelji (Mađarska), uz podršku domaćih eksperata.

Postojanje reprezentativnog uzorka poljoprivrednih gazdinstava za FADN sistem omogućava korišćenje rezultata istraživanja za donošenje odluka o agrarnoj politici i druge analize za nacionalne potrebe korisnika FADN sistema. U svrhu korišćenja FADN podataka na nacionalnom nivou početkom marta je održana radionica, vođena od strane eksperta FADN projekta, gospodina Eduarda Matvejeva (Estonija).

U toku marta, svih 100 poljoprivrednih savetodavaca uključenih u FADN je obučeno za prikupljanje podataka za 2014. godinu, po novoj metodologiji, u skladu sa novom uredbom Evopskog saveta.