Centar za edukacije Novi Sad -FADN obuke za prikupljanje i unos podataka u softversku aplikaciju

U  periodu od 12. do 14 marta 2019.godine u Centru za edukacije savetodavaca AP Vojvodine održane su obuke za prikupljanje i unos podataka za 2019.godinu. Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikacija, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicicima Regionalnih tela i Ministarstva.
Na obuci će biti prikazane Studija slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva. Na obuci su predstavljeni testovi logičke kontrole podataka, validacijske poruke i njihova objašnjenja.

Nakon ove obuke, savetodavci će biti osposobljeni za samostalan unos podataka u FADN softver, validacioni proces i generisanje izveštaja za nosioce poljoprivrednih gazdinstava.

Učesnici edukacija su edukovani o:
1) o zahtevima EU za unos podatka po FADN metodologiji

2) rokovima za unos i dostavljanje podataka

3) procesu validacije podataka

4) šta su kritične a šta greške koje zahtevaju obrazloženje

5) kako dati kratka i jasna obrazloženja na validacijske poruke