Terenska obuka u Užicu

29. aprila organizovana je terenska obuka u Užicu. Obuku je organizovala FADN projektna kancelarija  u saradnji sa MPZŽS i Institutom za primenu nauke u poljoprivredi. U toku obuke, obrađene su sledeće teme:

  • Validacija podataka za 2013. godinu; pronalaženje mogućih grešaka i njihovo ispravljanje,
  • Projektne ektivnosti i rezultati,
  • Istraživanje efekata obuka i potreba savetodavaca.

U sklopu obuke, posećena su dva poljoprivredna gazdinstva. Tokom ovih poseta poljoprivredni roizvođači su detaljnije obavešteni o uspostavljanju FADN sistema i omogućili pregled procesa beleženja podataka. Poljoprivredni proizvođači su izrazili visok nivo zainteresovanosti za učešće u FADN sistemu i zadovoljstvo saradnjom sa savetodavcima.