OBUKA ANALIZA POVRATNE INFORMACIJE: Investicione sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava i analiza investicionih ideja na bazi FADN podataka iz povratne informacije

Redovne jesenje radionice FADN sistema održane su online 19, 20 i 21 septembra 2021. godine u organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN)  i 12. oktobra 2021. godine u organizaciji Centra za savetodavstvo u Novom Sadu. Tema radionice bila je „Investicione sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava i analiza investicionih ideja na bazi FADN podataka iz povratne informacije“. Savetodacvcima koji učestvuju u FADN sistemu prikazana je mogućnost analize podataka iz povratne informacije za poljoprivredna gazdinstva koja učestvuju najmanje 3. godine, na osnovu analize podataka savetodavci su u mogućnosti da poljoprivrednim proizvođačima daju koristan savet za unapređenje poslovanja poljoprivrednog gazdintsva. 

Na radionici su učestvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – pomoćnik ministra Sektora za poljoprirvednu politiku, dr Nenad Katanić i saradnici  iz odseka za analitiku i statistiku mr Mirjana Bojčevski i Zorica Kukić, kao i predstavnici regionalnih tela u FADN sistemu za region Jug (Centralna i južna Srbija),  dr Slavica Čolić i za region Sever (Vojvodina), gdja Julkica Simić i Goran Jurlna. Predavač na radionici je prof dr Rade Popović sa Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu ( departmant u Subotici).  Agenda_ FADN 2

 

INVESTICIONE SPOSOBNOSTI POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Ocena investicionih kapaciteta poljoprivrednog gazdinstva obuhvata procenu kreditne sposobnosti i kreditnog potencijala gazdinstva. Utvrđuje se sposobnost štednje  poljoprivrednog gazdinstva iz poljoprivrednih i nepoljoprivrednih aktivnosti. FADN povratna informacija za svako gazdinstvo uz nekoliko dodatnih podataka predstavlja sasvim dobru ocenu za ocenu investicionih kapaciteta.

ANALIZA INVESTICIONIH IDEJA NA POLjOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

Investicije predstavljaju odricanje od potrošnje u sadašnjosti zarad očekivane koristi u budućnosti. Investiciona analiza se sprovodi u tri koraka: (1) ocena profitabilnosti,  (2) analiza osetljivosti investicije na dodatne rizike i (3) ocena finansijske izvodljivosti investicije. Za ocenu profitabilnosti investicije neophodno je obezbediti četiri informacije: (1) početni trošak investicije, (2) iznos godišnjeg neto novčanog prihoda, (3) iznos krajnje likvidacione vrednosti i (4) kamatnu ili diskontnu stopu. Ove informacije se prikupljaju najčešće izvan gazdinstva, pogotovo kada je u pitanju investicija u nove linije proizvodnje.  Najčešće korišćeni metod za ocenu profitabilnosti investicije je metod Neto sadašnje vrednosti (NSV) koji pripada grupi dinamičkih metoda. NSV je zbir sadašnjih vrednosti neto toka novca u životnom veku investicije umanjen za početnu vrednost investicije. Kriterijum kod odabira investicione ideje je da su prihvatljive investicije koje imaju pozitivnu neto sadašnju vrednost, a kada se uporedo analizira više investicija najprihvatljivija je ona koja ima  najvišu NSV ili najviši anuitet u situaciji kada investicije imaju različit životni vek. Metod NSV nije savršen metod, ali je definitivno najpouzdaniji u odnosu na druge metode. Drugi korak investicione analize je ocena osetljivosti investicije na dodatne rizike koji mogu uticati na: rast diskontne stope, smanjenje prihoda i rast izdataka. Poslednji korak je analiza finansijske izvodljivosti jedne ili više investicionih ideja. Ovom analizom se dolazi do odgovora na pitanje: Da li će investicija proizvesti dovoljno novčanih priliva u pravo vreme da bi se pokrili novčani izdaci, uključujući i otplatu zajma?

Svaka investiciona ideja koja je profitabilna, otporna na dodatne rizike i koja je finansijski izvodljiva treba da bude predmet razmatranja na poljoprivrednom gazdinstvu za realizaciju. Ukoliko postoji više takvih investicionih ideja tada se može odabrati ona koja ima najbolje ocene na sva tri nivoa analize, i koja će u najvećem obimu unaprediti konkurentnost poljoprivrednog gazdinstva.

thumbnail of Investicioni kapaciteti PG -Final