Prikupljanje i unos podataka u FADn softversku aplikaciju

U cilju efikasnijeg funkcionisanja FADN sistema, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je utvrdilo potrebu da izvrši izmene i unapredi kvalitet podataka u FADN softversku aplikaciju. Savetodavci prikupljaju podatke sa minimum 10 (deset) poljoprivrednih gazdinstva. Prikupljeni podaci unose se u softver, nakon čega se testiraju, validiraju i odobravaju. Po odobravanju podataka iz softvera se generiše povratna informacija o ostvarenim rezultatima poljoprivredne proizvodnje. U tom cilju neophodno je da se savetodavci teorijski i praktično obuče za unos podataka iz Godišnjeg upitnika za 2018. godinu u FADN softversku aplikaciju.
Tokom obuke predstavljene su izmene u FADN softverskoj aplikacija, metodologija za unos podataka, procedura zatvaranja upitnika, kao i zahtevi u komunikaciji sa predstavnicicima Regionalnih tela i Ministarstva.
Na obuci je prikazana Studija slučaja za različita poljoprivredna gazdinstva. Na obuci će se predstaviti testovi logičke kontrole podataka, validacijske poruke i njihova objašnjenja. Agenda _FADN 1 2019 – 2602

Obuke za prikupljanje i unos podataka za 2018.godinu  održane su u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) u periodu od 4-12 marta 2019.godine.