INICIJATIVA O IZMENAMA PROPISA U OBLASTI FADN SISTEMA

Tokom poslednjih 30 godina, Zajednička poljoprivredna politika ( ZPP)  povećala je značaj koji se pridaje poboljšanju ekoloških i klimatskih performansi evropske poljoprivrede, što je potvrđeno predlogom buduće ZPP.

Strategija Zelenog dogovora izložila je sveobuhvatan pristup kako bi se olakšao prelazak na održive sisteme hrane koji povezuje holistički pristup sa svim akterima u sistemu, što je put ocrtan u Strategijama od farme do viljuške (F2F) i Strategije biodiverziteta (BDS).

Izveštaj koji je pripremljen na osnovu analize FADN podataka korišćenjem CAPRI modela,  ukazuje dapostoje ograničenja o podacima koji će pratiti ciljeve ove Strategije. pubsy_jrc_technical_report_-_capri_environmental_and_climatic_ambition_2 (1)

Tokom izrade analize efekata uočena  je da poljoprivredni sektor mora proći kroz izazovnu tranziciju u svetlu Strategije zelenog dogovora  i ova studija – sa svim svojim ograničenjima – pokazuje veličinu izazova.

Ova ograničenja su delimično vođena nedostatkom sveobuhvatnih podataka na nivou farme, što rezultira procenom odnosa između poljoprivrednih aktivnosti i životne sredine na agregatnom regionalnom nivou.

Na osnovu gore navedenog,  2021 godine – došlo je do Predloga Komisije za prelazak sa mreže podataka o računovodstvu poljoprivrednih gazdinstava (FADN) na mrežu podataka o održivosti farmi (FSDN) kojima će se rešiti ova ograničenja i omogućiti bolje razumevanje koje prakse najbolje funkcionišu i unutar kojeg regionalnog i sektorskog okruženja.

Ova inicijativa će proširiti opseg trenutne mreže za prikupljanje podataka o farmama EU -a tako da uključi podatke o njihovoj ekološkoj i društvenoj praksi.

Ovim novim prikupljanjem podataka biće moguće meriti performanse farmi i davati poljoprivrednicima prilagođene savete i smernice.

Ovo će poboljšati održivost poljoprivrednika, uključujući i njihove prihode, u skladu sa ciljevima zajedničke poljoprivredne politike, Zelenog dogovora i njegovih strategija razvoja bioraznolikosti.

Ova inicijativa od EK  za izmenu propisa/ podataka u okviru FADN sistema u FSDN) je predložena u Junu mesecu 2021 godine, a očekuju se izmene propisa u oblasti FADN za drugi kvartal 2022. godine. FADN, FSDN