Predstavljanje FADN sistema bankarskom sektoru

29. juna u Klubu poslanika u Beogradu održana je prezentacija FADN sistema predstavnicima bankarskog sektora. Fokus je bio na mogućnostima za upotrebuFADN podataka, ali su predstavljeni i institucionalni okvir i kapaciteti. Prezentacije su održali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i međunarodni eksperti iz FADN projektnog tima. Učesnici iz banaka i drugih finansijskih institucija su mogli da čuju o svrsiFADN sistema, FADN organizaciji u Srbiji i na koji način Će moći da koriste FADN podatke u bliskoj budućnosti. U toku diskusije, učesnici su imali priliku da uporedeFADN metodologiju sa metodologijama koje se koriste za analize u bankarskom sektoru.

Nakon zvaničnog dela sastanka, priređen je koktel.

FADN – Klub poslanika Jun2015