Održan sastanak sa Republičkim zavodom za statistiku- FADN regulativa

Nacionalna radna grupa za FADN metodologiju održala je sastanak  18 februara 2020.godine, sa predstavnicima Republičkog zavoda za statistiku, i razmotrila mogućnosti unapređenja saradnje i primenu nove FADN regulative.  U oktobru 2019. godine usvojena je nova FADN regulativa koja blize uređuje obračunavanje SO koeficijenata i određivanje tipologije i ekonomske veličine poljoprivrednih gazdinstava u FADN sistemu.

thumbnail of FADN nova regulativa

Na sastanku je predloženo:

  • Unapređenje saradnje za obračun SO koeficijenata i stručna ekspertiza ( podrška naučnih institucija u pojedinim radnim obračunima za Standardne vrednosti proizvodnje , Ekonomske račune u poljoprivredi i FADN sistem. .. i dr)
  • Podneti zahtev za podrsku EU – Taiex ekspertska poseta neke zemlje Evropske unije koji će pojasnitu novu metodologiju obračuna koja je predviđena novom FADN Regulativom.
  • Razmena podataka sa Republičkim zavodom za statistiku, za unapređenje obračuna Ekonomskih računa u poljoprivredi, i druge ekonomske anlaize na poljoprivrednim gazdinstvima
  • Institut za ekonomiku poljoprivrede ( direktor Jonel Subić) je predložio podršku i saradnju  u oblasti agroekonomskih analiza na poljoprivrednim gazdinstvima  (FADN, EEA I dr..) .