Od 24.do 28. jula održava se ekspertska misija za FADN bazu podataka (TAIEX)

Uz podršku Evropske unije i tehničke pomoći za unapređenje FADN baze podataka (TAIEX- technical assistance), u periodu od 24.do 28.jula održava se ekspertska misija pod nazivom- „TAIEX Expert Mission on Dissemination FADN data at EU-level, definition of variables and process off  data validation“ Agenda_64113

Eksperti iz Estonije Anna Varendi i Eduard Matev će tokom radne nedelje sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i predstavnicima institucija u okviru radne grupe za FADN analize raditi na unapređenju FADN baze podataka.

Prvog dana održan je uvodni sastanak sa institucijama koje su uključene u FADN sistem na kojoj je dogovoreno o narednim radnim danima u okviru posete. Na uvodnom sastanku su učеstvovali: Rеpublički zаvоd zа stаtistiku, Pоkrајinski sеkrеtаriјаt zа pоlјоprivrеdu, vоdоprivrеdu i šumаrstvо Аutоnоmnе pоkrајinе Vојvоdinе, Institut zа primеnu nаukе u pоlјоprivrеdi i Institut za ekonnomiku poljopirvrede i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

Tokom radne nedelje glavne teme radionica će biti: 

  • unapređenje procesa validacije (uvođenjem logičkih nacionalnih i RICA testova)
  • unapređenje FADN baze podataka za analize 

IMG_20170724_111359 IMG_20170724_111406 IMG_20170724_111419