OBUKA: ANALIZA BRUTO MARŽI PLANA POSLOVANJA POLJOPRIVREDNOG U FADN SISTEMU

Cilj FADN sistema jeste prikupljanje i obrada podataka o raspoloživim sredstvima, prihodima i rashodima poljoprivrednih gazdinstava, koja su deo reprezentativnog uzorka, čiji je odabir zasnovan na kriterijumima ostvarene standardne vrednosti i tipu proizvodnje, a sve u cilju dobijanja informacija, na osnovu kojih se mogu pratiti efekti mera poljoprivredne politike, razvijati dodatne usluge u okviru poljoprivrednog savetodavstva, kao i omogućiti izveštavanje gazdinstava o njihovim ekonomskim pokazateljima, što im može pomoći u planiranju i vođenju poslovanja.

Kontinuirano praćenje rezultata poslovanja poljoprivrednih gazdinstava (individualna, preduzeća, zadruge) u dužem nizu godina je osnova za unapređenje njihovog poslovanja. Sa aspekta savetodavaca jedan od načina unapređenja saveta za poljoprivrednike jeste pomoć u analizi bruto marži po linijama poljoprivredne proizvodnje i njihova upotreba za pripremu plana poslovanja za tekuću ili narednu poslovnu godinu. Plan poslovanja poljoprivrednog gazdinstva (PG) sastoji se iz plana proizvodnje i budžeta, tj. projekcije očekivanih troškova i prihoda. PG koja učestvuju u FADN sistemu obezbeđuju podatke koji su adekvatni da se sagledaju bruto marže biljne i stočarske proizvodnje, pri čemu savetodavci imaju dovoljno znanja i veština da generišu bruto marže za glavne linije poljoprivredne proizvodnje na posmatranom PG.

Metodologija izrade plana poslovanja sastoji se iz dva koraka i dve prateće analize. Prvi korak je odabir optimalnog plana proizvodnje, a zatim u drugom koraku se izrađuje budžet za dati plan Nakon izrade plana poslovanja neophodno je sprovesti analizu osetljivosti, kao i analizu likvidnosti.

Podaci dobijeni iz FADN sistema, omogućavaju izradu plana poslovanja PG, uz primenu modela PPPG 1-2-2017, razvijenog na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Na bazi informacija od savetovavca zaduženog za konkretno PG moguće je izraditi adekvatan plan poslovanja gazdinstva.
Edukacija je obuhvatala Metodološki pristup, kao i praktičnu proceduru izrade plana poslovanja za postojeće PG u FADN sistemu.