Unošenje podataka sa FADN gazdinstava u softver

U periodu od 24.02. 2015 do 26.02.2015 u Banji Koviljači i od 03.03.2015 do 05.03.2015 u Novom Sadu kao i od 10.03.2015 do 12.03.2015 u Vrnjačkoj Banji, održane su obuke za savetodavace koji učestvuju u uspostavljanju računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi i FADN kancelarije.
Cilj obuke bio je da se savetodavaci i predstavnici Nacionalne koordinacione grupe , koji su nadležni za unos i validaciju podataka, osposobe za korišćenje FADN softvera, kao i da se obavi unos podataka za obračunsku 2014. godinu.