TAIEX Expertska poseta članova tima Estonije

U periodu od 10.-14 septembra 2019 godine održana je radionica pod nazivom: “ Uticaj mera ruralnog razvoja na ekonomski položaj poljoprivrednih gazdinstva analizom FADN podataka“ ( „Impact Assessment of Rural Development Measures on the Economic Development of Farms based on FADN Database“)  u organizaciji tehničke pomoći Evropske unije-TAIEX. Radionica je organizovana za predstavnike Ministarstva poljoprivrede- Sektor za poljoprivrednu politiku i Sektor za ruralni razvoj, kao i regionalni kordinatori za FADN. agenda_66791

Eksperti  i FADN tim su izvršili validaciju podataka na nacionalnom nivou, ispravili uočene nedostatke i izradili uputstva za validaciju.  Ekspert Eduard Mateev je prikazao Stanadardne rezultate za 2017 godinu i ekonomske analize poslovanja poljoprivrednih gazdinstva Republike Srbije. Marju Aamisepp je predstavila Ekonomske indikatore FADN baze podataka i uticaj  mera ruralnog razvoja.