SEMINARI POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVNIH I STRUČNIH SLUŽBI – REZULTATI FADN SISTEMA

Na seminaru poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije FADN tim prezentuje rezulate FADN istraživanja i priprema planove za naredni period. Na seminaru je održana prezentacija „Rezultati FADN istraživanja za 2017.godinu

U Program rada seminara ukljuečna je i radionica sa temom: „Selekcijski plan i plan aktivnosti za 2019.godinu“, kao i „Poboljšanje kvaliteta prikupljanja podataka“

 

thumbnail of 28.11. 2018 FADN PSS MIRJANA-converted