Regionalna terenska obuka u Leskovcu

U Leskovcu je 17.06.2014.godine organizovana regionalna terenska obuka kojoj su prisustvovali predstavnik Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, gdin Robert Radišić, savetodavci angažovani na FADN poslovima kao i predstavnik FADN projektne kancelarije, gdin Bojan Anđelić.

Tom prilikom, direktoru Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac, gdinu Bratislavu Pešiću, predstavljen je plan rada kao i buduće FADN aktivnosti.

Nakon toga su savetodavci i predavači počeli sa radom prema utvrđenom rasporedu. Objašnjen je postupak izrade izveštaja o rezultatima poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. Takođe, predloženi su mogući načini analize dobijenih podataka i otklanjane nejasnoća u tumačenju pojedinih stavki.

Druga tema je bila prikupljanje podataka za gazdinstava koja su pogođena poplavama. Ukazano je na moguće specifične situacije i predstavljena su kratka uputstva u vezi sa prikupljanjem podataka sa ovih gazdinstava.