Regionalna TAIEX radionice za FADN sistem

Regionalna radionica za FADN organizovana je u periodu od 22. do 23. oktobra u Zagrebu. Na radionici su prisustvovali predstavnici zemalja u regionu: Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Turska, Crna Gora, Kosovo i Srbija. Republiku Srbiju su predstavljali: Zorica Kukić, prof dr Zorica Vasiljević i Mirjana Bojčevski.

Organizator za ovu radionicu je bio SWG sekretarijat a moderator Boban Ilic-direktor.

Na radionici su predstavljene sledece prezentacije-

1: Eva NAGY , DG agree – funkcionisanje FADN sistema

2: Kristijan Jelačić, Hrvatska– implementacija FADN sistema u Hrvatskoj 2007-2015

3: Silard Kezatlej, Mađarska– Koriscenje FADN podataka i Izazovi za FADN sistem

4: Heikki MÄKINEN, Finska– Validacija podataka i Standardni rezultati za FADN

5: Sve zemlje su predstavile svoj FADN sistem (proces,  Probleme i izazove).

Učesnici radionice su predstavili svoj FADN sistem i razmenili iskustva. Takođe, se diskutovalo o postojećim problemima i izazovima na uspostavljanju FADN sistema.

Prema rezultatima predstavljanja- napredak u FADN sistemu imaju samo- Makedonija i Srbija. Najbolje rezultate ima Srbija, čije će iskustvo koristiti zemljama  u regionu. Posebno je bio interesantan FADN sistem Turske koji je sastavni deo Integrisanog sistema baze podataka i registra gazdinstava.

Direktor SWG-a Boban Ilić  je najavio i predstavio novi regionalni Projekat koji se nastavlja na stari Agri policy  i počinje u Novembru 2015 .godine, pod nazivom: „Analiza poljoprivrede i ruralnog razvoja politike na  Zapadnom Balkanu nacionalnih instrumenata politike i Efekata približavanje EU  na poljoprivrednim gazdinstvima u zemljama Zapadnog Balkana (euevb).“

Istakao je da je jedan od zadataka nastavka projekta: „Procena dostupnosti i kvaliteta podataka na nivou poljoprivrednih gazdinstava i ispitati njihovu primenu za naučne analize u podršci kreiranje poljoprivredne politike, te da će primer korišćenja podataka na nivou gazdinstava biti FADN podaci.“ Najverovatnije će biti uključene Srbija i Makedonija u evaluaciju podataka za FADN, jer samo ove zemlje u regionu imaju ove podatke.

Zaključak je da su ovakve radionice veoma korisne i da će se u buduće organizovati.

FADN jedinica u DG agree će obezbediti sve vrste pomoći za zemlje na putu uspostavljanja FADN sistema. Takođe, postoji mogućnost da se postave sva pitanja u procesu pristupanja i dodatne obuke za učesnike. Ubuduće su na raspolaganju sve vrste pomoći za podršku FADN sistema TAIEX, twining ili IPA. 

 thumbnail of Challanges in FADN SZK_59243 (1)
thumbnail of Quality in FADN data_HK_59243thumbnail of Standard Results of agricultural holdings_HK_59243

 


thumbnail of Using of FADN data_SZK_59243thumbnail of FADN_in Croatia_KJ_59243

 

 thumbnail of Functioning of FADN system on the level of DG Agrii_EN_59243