Radna grupa za FADN analize i statistiku

U ponedeljak 23. januara 2017. godine održan je sastanak Radne grupe za FADN analize i statistiku, na kojem su razmotrene mogućnosti korišćenja FADN podataka za analize.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva – Sektora za ruralni razvoj i Sektor za poljoprivrednu politiku, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) i Ekonomski fakultet u Beogradu. 

Radna grupa je predložila da se unapređenem FADN softvera omogući pristup bazi podataka i olakša pristup grupnim Standardnim rezultatima. Jedna od mogućnosti je da se na webstranici omogući pretraživanje Standardnih rezultata za 2015. godinu za Republiku Srbiju. Predstavljen je i deo Pravilnika za funkcionisanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN) koji uređuje oblast korišćenja FADN podataka Aneks III – Korišćenje FADN podataka .

23.1.17. - 1 (1)

23.1.17. - 1 (2)