Priprema FADN aktivnosti za 2018. godinu -Nacionalna radna grupa za FADN sistem

U okviru redovnih aktivnosti FADN sistema 26. decembra  2017. godine, u prostorijama Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, održan je završni radni sastanak članova Nacionalne radne grupe za FADN sistem. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministartstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Zorica Kukić i Mirjana Bojčevski, predstavnici Regionalnih koordinacionih tela dr Slavica Čolić i Julkica Simić, predstavnici  PSS službi Ljiljana Maletić i Goran Jurlina, i Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu Radojica Sarić i Biljana Grujić. 

Teme radnog sastanaka:

1) Revizija i usvajanje  Kalendara aktivnosti za 2018. godinu.

2) Evaluacija i Pregled FADN savetodavaca i broj gazdinstava za 2018.godinu-OČEKIVANI UZORAK ZA 2017.god. 

3) Evaluacija Plana za Izbor poljoprivrednih gazdinstava;

4) Plan FADN edukacija za 2018. godinu;

5) Unapređenje FADN Softvera  za  2018. godinu

6) ostalo…

Na sastanku su razmotreni Predlozi članova Nacionalne radne grupe za FADN sistem i usvojen je kalendar aktivnosti za  2018. godinu.

Sastanak 20171226_122439