Održan X Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine u Banji Koviljači

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa Centrom za usavršavanje poljoprivrednip savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača PSS „ Poljoprivredna stanica Novi Sad“ organizovao je, jubilarni, X Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine koji je održan  od 20. do 23. novembra  u Banji Koviljači u hotelu Royal Spa. 

thumbnail of Program X Seminara APV

Rezultate  FADN istraživanja za 2016. godinu  predstavili su Mirjana Bojčevski, Nacionalni koordinator za FADN sistem, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Julkica Simić, Regionalni koordinator za FADN sistem iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu  i prof.dr Rade Popović -Ekonomski fakultet u Subotici.

Na seminaru je održana i radionica Selekcijski plan za 2017.godinu i Plan aktivnosti za 2018.godinu.

FADN PSS Vojvodina MIRJANA

1 2 3 4 5 6