Od pojedinačnih ekonomskih rezultata gazdinstva do poređenja u grupi (benčmarking)

U periodu 15-16. i 2014. godine u Kovačici  održana je obuka „Od pojedinačnih ekonomskih rezultata gazdinstva do poređenja u grupi (benčmarking)“. Obuku je organizovala FADN projektna kancelarija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Institutom za primenu nauke u poljoprivredi i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine. Obuka je organizovana za savetodavce koji su u FADN sistemu od 2011 i 2012. godine i članove Nacionalne koordinacione grupe.

Cilj obuke bio je da se učesnici osposobe da savetuju poljoprivredne proizvođače koristeći se FADN rezultatima na nivou gazdinstva i da koriste benčmarking pristup (poređenje u grupi) u svojoj analizi. Obuka je imala više celina:

  1. Priprema i planiranje sastanaka sa poljoprivrednim proizvođačima
  2. Unapređenje nivoa znanja u oblasti ekonomskih rezultata gazdinstva
  3. Analiza godišnjih rezultata poslovanja poljoprivrednog gazdinstva kako pojedinačnih tako i poređenje u grupi (benčmarking)