Year: 2014

Terenska obuka u Novom Pazaru

Četvrtog novembra održana je terenska obuka u Novom Pazaru za FADN poljoprivredne savetodavce iz poljoprivrednih savetodavnih službi iz Kraljeva i Novog Pazara. Obuku su izveli Vedran Tomić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi i Vladimir Jovanović iz FADN projektne kancelarije.

Glavne teme obuke su bile:

 • Povratna informacija za poljoprivredne proizvođače
 • Prikupljanje podataka za 2014. godinu
 • Unapređenje softvera za 2014. godinu

Učesnici su imali priliku da diskutuju o rezultatima sa FADN gazdinstava koja prate. Svaki od savetodavaca je posetio bar po jedno gazdinstvo i predstavio rezultate poljoprivrednom proizvođaču. Poljoprivredni proizvođači su pokazali interesovanje za rezultate sa svojih gazdinstava, kao i za nastavak učešća u FADN-u.

Zaključeno je da većina prikazanih rezultata predstavlja stvarno stanje na gazdinstvima.

Prikupljanje podataka za 2014. godinu odvija se bez većih problema. Naš trening tim je ponudio pomoć tamo gde je potrebna, a sva otvorena pitanja su rešena.

Terenska obuka u Novom Sadu

Dana 23.10.2014.godine u Novom Sadu održana je obuka na terenu. Među učesnicima su bili Milan Rakić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Julkica Simić i Gordana Ćalić iz Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i Vladimir Jovanović iz FADN projektne kancelarije.

Tokom obuke obrađene su sledeće teme:

 • Povratna informacija za poljoprivredne proizvođače
 • Proces prikupljanja podataka za 2014.godinu
 • Unapređenje softvera za 2014.godinu

Svi prisutni savetodavci posetili su bar jedno FADN poljoprivredno gazdinstvo i dostavili rezultate poslovanja poljoprivrednim proizvođačima.

Predstavljeni rezultati uglavnom deluju realistično poljoprivrednim proizvođačima i savetodavcima.

Savetodavci su u toku sastanka dali preporuke za unapređenje organizacije FADN sistema.

Unapređeni softver je prezentovan u testnom okruženju.

Savetodavci su upoznati sa glavnim promenama u softveru i pokazali su veliko interesovanje za sistem poruka koji je implementiran.

Terenska obuka u Nišu

Terenska obuka u Nišu održana je 22.10.2014. godine. Obuka je organizovana za FADN savetodavce iz poljoprivrednih savetodavnih službi iz Niša i Prokuplja. Organizacija obuke i agenda usvojeni su od strane Nacionalne koordinacione grupe, a obuhvaćene su sledeće teme:

 • Povratna informacija za poljoprivredne proizvođače
 • Prikupljanje podataka za 2014. godinu
 • Unapređenje softvera za 2014. godinu.

Većina poljoprivrednih proizvođača je bila zainteresovana za rezultate sa svojih gazdinstava, kao i da ostanu u FADN sistemu.

Savetodavci su demonstrirali visok nivo razumevanja predstavljenih pokazatelja u rezultatima poslovanja poljoprivrednih gazdinstava.

Savetodavci su bili zainteresovani za promene u softveru za 2014. godinu i pokazali zadovoljstvo ovim promenama.

Terenska obuka u Leskovcu

U Leskovcu je 21.10.2014.godine održana je obuka na terenu. Obuku su održali Milan Rakić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Vladimir Jovanović iz FADN projektne kancelarije.

Poljoprivredni savetodavci iz Vranja i Leskovca su prisustvovali sastanku čija je agenda dogovorena sa Nacionalnom koordinacionom grupom, a obrađene su iste teme kao prethodne nedelje.

Učesnici su diskutovali o rezultatima poslovanja poljoprivrednih gazdinstava i tome kako su poljoprivrenici prihvatili povratnu informaciju o rezultatima svojih gazdinstava. Sve nejasnoće su razjašnjene, a data su i neka dodatna objašnjenja.

Savetodavci iz Vranja nisu bili u mogućnosti da obiđu gazdinstva koja prate zbog ozbiljnih finansijskih problema. Ovo bi moglo da se odrazi na buduće FADN aktivnosti u ovoj službi.

Poljoprivredni proizvođači deluju zadovoljno saradnjom sa savetodavcima. Takođe, poljoprivrednici su pokazali interesovanje za rezultate svojih gazdinstava i ostanak u FADN sistemu.

Savetodavci su zadovoljni unapređenjima softvera.

Terenska obuka u Negotinu

U Negotinu je 15. oktobra oragnizovana terenska obuke. Dvojica savetodavaca iz poljoprivredne savetodavne službe u Negotinu su prisustvovala sastanku. Trening su održali Milan Rakić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Vladimir Jovanović iz FADN projektne kancelarije.

Glavne teme koje su bile obrađene su:

 • povratna informacija za poljoprivredne proizvođače
 • prikupljanje podataka za 2014. godinu u
 • unapređenje softvera u 2014. godini.

Unapređen softver je predstavljen savetodavcima i naišao je na pozitivne reakcije.

Savetodavna služba u Negotinu i poljoprivredni proizvođači u ovom kraju suočavaju se sa brojnim problemima zbog poplava. Poljoprivrednici su bili zainteresovani za rezultate sa svojih gazdinstava i žele da ostanu u FADN sistemu.

Većina pokazatelja dostavljenih poljoprivrednim proizvođačima predstavljaju stvarno stanje na poljoprivrednim gazdinstvima.

Savetodavci su dali i neke vredne preporuke za unapređenje FADN sistema.

Terenska obuka u Pirotu

Dana 14.10.2014. godine održana je terenska obuka u Pirotu za poljoprivredne savetodavce iz poljoprivrednih savetodavnih službi iz Zaječara i Pirota. Među učesnicima su bili i Milan Rakić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Slavica Čolić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi i Vladimir Jovanović iz FADN projektne kancelarije.

Glavne teme obuke su bile:

 • Povratna informacija za poljoprivredne proizvođače
 • Prikupljanje podataka za 2014. godinu
 • Unapređenje softvera za 2014. godinu.

Savetodavci su imali priliku za diskusiju o rezultatima poslovanja FADN poljoprivrednih gazdinstava. Svi savetodavci koji su prisustvovali obuci posetili su bar po jedno poljoprivredno gazdinstvo i odneli rezultate poljoprivrednim proizvođačima.

Savetodavci iz Zaječara su posetili sva gazdinstva koja prate. Zaključeno je da većina predstavljenih rezultata reprezentuje stvarno stanje na gazdinstvima.

Svi poljoprivredni proizvođači su pokazali interesovanje za rezultate sa svojih gazdinstava i za nastavak učešća u FADN sistemu.

Reakcije na unapređeni softver su bile pozitivne.

Beleženje podataka za 2014. godinu se odvija bez većih problema, a mnogi poljoprivredni proizvođači beleže podatke bez značajnije pomoći savetodavaca.

Prezentacija prvih rezultata FADN projekta u Srbiji

Dana 25.septembra 2014.godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je, zajedno sa FADN projektnom kancelarijom organizovalo radionicu sa ciljem prezentovanja prvih rezultata FADN projekta u Srbiji u Klubu poslanika u Beogradu. Radionicu je otvorio gospodin Karl Heinz Vogel, predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, , poželevši dobrodošlicu svim učesnicima. Zatim je gdin Atila Juhas (Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine) učinio isto uz podršku moderatorke profesorke Zorice Vasiljević (Poljoprivredni fakultet u Beogradu).

Prezentacije su održali eksperti FADN projekta i predstavnici Minsitarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Učesnici su od gdina Henrija Jergensena, vođe projektnog tima mogli da čuju o FADN u Evropskoj uniji uopšteno sa posebnim osvrtom na korišćenje FADN podataka. Gđa Mirjana Bojčevski , Nacionalna koordinatora projekta je govorila o institucionalnoj strukturi FADN-a u Srbiji.

Više informacija o mogućnostima korišćenja podataka je prezentovano od strane gdina Milana Rakića iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (Korišćenje FADN podataka u nacionalne svrhe) i eksperata projekta gdina Bojana Anđelića (FADN indikatori) i gdina Vladimira Jovanovića (Korišćenje FADN podataka za naučne i istraživačke svrhe).

Učesnici sa Poljoprivrednih fakulteta  u Beogradu i Novom Sadu, Ekonomskog fakulteta iz Beograda i Subotice, Privrednih komora Srbije, Vojvodine i Beograda, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, Republičkog zavoda za statistiku, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi i drugih istraživačkih institucija  su bili veoma zainteresovani da čuju i diskutuju o mogućnostima za korišćenje FADN podataka u Srbiji.

Od pojedinačnih ekonomskih rezultata gazdinstva do poređenja u grupi (benčmarking) i osnove računovodstva

U periodu 17-19. septembra 2014. godine u Vrnjačkoj banji održana je obuka „Osnove računovodstva i poređenje u grupi na nivou poljoprivrednog gazdinstva: od povratne informacije do saveta „. Obuku je organizovala FADN projektna kancelarija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Institutom za primenu nauke u poljoprivredi i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine. Obuka je organizovana za savetodavce koji su u FADN sistemu od 2013. godine i članove Nacionalne koordinacione grupe..

Cilj obuke bio je da se učesnici osposobe da koriste FADN rezultate na nivou gazdinstva i da daju ekonomske i finansijske savete poljoprivrednicima na osnovu analize grupnog poređenja.. Obuka je imala više celina:

 1. Uvod u računovodstvo
 2. Unapređenje znanja o  knjigovodstvenom pristupu na gazdinstvu (opšte i analitičko računovodstvo)
 3. Analiza godišnjih rezultata poslovanja poljoprivrednog gazdinstva kako pojedinačnih tako i poređenje u grupi (benčmarking)
 4. Tumačenje rezultata gazdinstva – povratna informacija za poljoprivredne proizvođače

Od pojedinačnih ekonomskih rezultata gazdinstva do poređenja u grupi (benčmarking)

U periodu 15-16. i 2014. godine u Kovačici  održana je obuka „Od pojedinačnih ekonomskih rezultata gazdinstva do poređenja u grupi (benčmarking)“. Obuku je organizovala FADN projektna kancelarija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Institutom za primenu nauke u poljoprivredi i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine. Obuka je organizovana za savetodavce koji su u FADN sistemu od 2011 i 2012. godine i članove Nacionalne koordinacione grupe.

Cilj obuke bio je da se učesnici osposobe da savetuju poljoprivredne proizvođače koristeći se FADN rezultatima na nivou gazdinstva i da koriste benčmarking pristup (poređenje u grupi) u svojoj analizi. Obuka je imala više celina:

 1. Priprema i planiranje sastanaka sa poljoprivrednim proizvođačima
 2. Unapređenje nivoa znanja u oblasti ekonomskih rezultata gazdinstva
 3. Analiza godišnjih rezultata poslovanja poljoprivrednog gazdinstva kako pojedinačnih tako i poređenje u grupi (benčmarking)

Od pojedinačnih ekonomskih rezultata gazdinstva do poređenja u grupi (benčmarking)“

U periodu 11-12. i 2014. godine u Kovačici  održana je obuka „Od pojedinačnih ekonomskih rezultata gazdinstva do poređenja u grupi (benčmarking)“. Obuku je organizovala FADN projektna kancelarija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Institutom za primenu nauke u poljoprivredi i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine. Obuka je organizovana za savetodavce koji su u FADN sistemu od 2011 i 2012. godine i članove Nacionalne koordinacione grupe.

Cilj obuke bio je da se učesnici osposobe da savetuju poljoprivredne proizvođače koristeći se FADN rezultatima na nivou gazdinstva i da koriste benčmarking pristup (poređenje u grupi) u svojoj analizi. Obuka je imala više celina:

 1. Priprema i planiranje sastanaka sa poljoprivrednim proizvođačima
 2. Unapređenje nivoa znanja u oblasti ekonomskih rezultata gazdinstva
 3. Analiza godišnjih rezultata poslovanja poljoprivrednog gazdinstva kako pojedinačnih tako i poređenje u grupi (benčmarking)