Senta

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Senta, d.o.o.

Telefon: 024/811-370; 811-846; 813-391

Ime i prezime Email
Ana Prijović anica@poljostanicasenta.rs
Sabolt Vartuš sabi@poljostanicasenta.rs
Dževat Ademi ademidzevat@gmail.com
Jovana Marić mjovanam@gmail.com