Padinska Skela

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Padinska Skela, d.o.o.

Telefon: 0118871550

Ime i prezimeEmail
Kačarević Anka anka.kacarevic@psss.rs
Krajnović Dragoljub krajdragon@gmail.com
Onć Jovanović Eleonora eleonora_oncjovanovic@yahoo.com
Pavlović Mladen mladenpavlovic15@gmail.com
Vampovac Zlatko zlatko.vampovac@psss.rs