Loznica

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Loznica, d.o.o.

Telefon: 015883546

Ime i prezimeEmail
Despotović Dušan ddmn918@open.telekom.rs
Popadić Milica milicampopadic@yahoo.com
Vujaklija Gordana gordana.vujaklija@gmail.com
Ćalić Radmila radmilacalic@gmail.kom
Krsmanović Zlatica zlata.krsmanovic@gmail.com
Stefanović Živko Zivko.stefanovic2@gmail.com
Đurić Milenko milenko.djuric62@gmail.com