IPN

Institut za primenu nauke u poljoprivredi

Ulažemo u nauku – obezbeđujemo hranu za budućnost

Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), Beograd obavlja veliki broj delatnosti u cilju podizanja nivoa znanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača i primene naučnih dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji i razvoju sela.

IPN sarađuje sa eminentnim naučnicima i istraživačima u zemlji i inostranstvu kako bi se primenila dobra praksa u poljoprivredi, proizvodnji hrane i razvoju seoskih sredina.


Naš institut razmenjuje znanje i iskustvo sa naučnim institucijama i poljoprivrednim savetodavnim službama iz regiona i EU, kako bi zajednički odgovorili na izazove sa kojima se suočavaju poljoprivreda Srbije, kao i zemlje u regionu i šire.


Svakodnevnim i pravovremenim delovanjem u sistemu Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije – zajedno sa 23 poljoprivredne savetodavne stručne službe u Srbiji – IPN nastoji da najboljim savetima i rešenjima, putem poseta, radionica i medija, stigne do svakog seoskog gazdinstva u našoj zemlji.


U nameri da savetodavci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije redovno unapređuju svoja znanja i veštine i da te nove informacije uspešno prenesu do poljoprivrednika, IPN organizuje obuke i edukacije tokom cele godine.


Sa ciljem unapređenja savetodavnog rada, IPN prati aktivnosti i vrši koordinaciju rada Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije.


U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Gradom Beogradom, IPN učestvuje i u izradi strateških dokumenata u oblasti savetodavstva i unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja.


Na taj način IPN predstavlja jedinstvenu sponu između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi i poljoprivrednih proizvođača


Svojim radom doprinosimo:

  1. obezbeđenju prehrambene sigurnosti stanovništva
  2. proizvodnji zdravstveno ispravne hrane
  3. ekonomskoj isplativosti i održivom životu u seoskim sredinama
  4. konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i efikasnijem korišćenju nacionalnih podsticajnih sredstava i sredstava iz EU
  5. adekvatnom suočavanju sa izazovima klimatskih promena i iznalaženju rešenja i novih mogućnosti
  6. racionalnom korišćenju vode kao resursa u poljoprivredi – sa ciljem očuvanja i zaštite ovog nacionalnog bogatstva;
  7. većem korišćenju bio-obnovljivih izvora energije, koji pružaju nove mogućnosti za razvoj poljoprivrede Srbije.Zato su tri stuba razvoja našeg Instituta

istraživanje – transfer znanja – savetodavstvo


Sa misijom:

efikasna primena najsavremenijih naučnih dostignuća u poljoprivredi Srbije, uz korišćenje znanja iskusnih naučnih i stručnih radnika, entuzijazma i snage mladih, ambicioznih istraživača i saradnju sa drugim naučnoistraživačkim ustanovama i fakultetima, kroz sistem Poljoprivredne savetodavne i stručne službe

uspešno idemo napred.