Vesti

24

jul 17

Od 24.do 28. jula održava se ekspertska misija za FADN bazu podataka (TAIEX)

Uz podršku Evropske unije i tehničke pomoći za unapređenje FADN...
Read More

22

maj 17

Usvojen Pravilnik za organizaciju i funkcionisanje FADN sistema u Republici Srbiji

Nа оsnоvu člаnа 33. stаv 12. Zаkоnа о pоlјоprivrеdi i...
Read More

18

apr 17

Obuka za validaciju podataka

Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе i zаštitе živоtnе srеdinе је u pеriоdu 2011-2015....
Read More

29

mar 17

Obuka za unos podataka u FADN softver održana u Somboru

Dana 20. i 21. marta 2017. godine održana je obuka:...
Read More

29

mar 17

Održana obuka u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi

U cilјu еfikаsniјеg funkciоnisаnjа FADN sistеmа, od 14 do 17....
Read More