Month: decembar 2017

Na Zlatiboru održan IX seminar Pоlјоprivrеdnе sаvеtоdаvnе i stručnе službе Rеpublikе Srbiје

U оrgаnizаciјi Мinistаrstvа pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе Rеpublikе Srbiје i Institutа zа primеnu nаukе u pоlјоprivrеdi оd 12. dо 14. dеcеmbrа 2017. gоdinе na Zlatibоru оdržаn је Dеvеti sеminаr Pоlјоprivrеdnе sаvеtоdаvnе i stručnе službе Rеpublikе Srbiје.

U rаdu Sеminаrа su učеstvоvаli prеdstаvnici Мinistаrstvа pоlјоprivrеdе, šumаrstvа i vоdоprivrеdе Rеpublikе Srbiје, Мinistаrstvа prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја Rеpublikе Srbiје, Srpskе аkаdеmiје nаukа i umеtnоsti, Pоkrајinskоg sеkrеtаriјаtа zа pоlјоprivrеdu, vоdоprivrеdu i šumаrstvо, Аmbаsаdе Krаlјеvinе Hоlаndiје, pоlјоprivrеdnih sаvеtоdаvnih i stručnih službi Rеpublikе Srbiје, kао i prеdstаvnici fаkultеtа i institutа, srеdnjih pоlјоprivrеdnih škоlа, prеdstаvnici оpštinа, prеdstаvnici mlаdih pоlјоprivrеdnikа i udružеnjа pоlјоprivrеdnih prоizvоđаčа. PROGRAM 9 SEMINAR PSSS 14 11 2017

Rezultate  FADN istraživanja za 2016. godinu  predstavili su mr Mirjana Bojčevski, Nacionalni koordinator za FADN sistem, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dr Slavica Čolić, Regionalni koordinator za FADN sistem.

Na seminaru je održana i radionica Selekcijski plan za 2017.godinu i Plan aktivnosti za 2018.godinu.

FADN PSSS 2017 MIRJANA

IMG_2592 (2)25395956_10215131636384652_594081085024068619_n

Održan X Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine u Banji Koviljači

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa Centrom za usavršavanje poljoprivrednip savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača PSS „ Poljoprivredna stanica Novi Sad“ organizovao je, jubilarni, X Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine koji je održan  od 20. do 23. novembra  u Banji Koviljači u hotelu Royal Spa. 

thumbnail of Program X Seminara APV

Rezultate  FADN istraživanja za 2016. godinu  predstavili su Mirjana Bojčevski, Nacionalni koordinator za FADN sistem, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Julkica Simić, Regionalni koordinator za FADN sistem iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu  i prof.dr Rade Popović -Ekonomski fakultet u Subotici.

Na seminaru je održana i radionica Selekcijski plan za 2017.godinu i Plan aktivnosti za 2018.godinu.

FADN PSS Vojvodina MIRJANA

1 2 3 4 5 6