Month: jun 2014

Predstavljanje FADN aktivnosti

U petak, 27. juna 2014. godine, na oglednom dobru Poljoprivrednog fakulteta ’’Radmilovac’’, predstavljene  su FADN aktivnosti prisutnim novinarima. Događaj su organizovali Poljoprivredni fakultet u Zemunu- Univerzitet u Beogradu i Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji (EUD).

Prisutni učesnici su bili predstavnici sledećih institucija: EUD ; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (MPZŽS); Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN); Republičkog zavoda za statistiku; Poljoprivrednog fakulteta u Zemuna-Univerziteta u Beogradu; predstavništvo NIRAS u Beogradu i FADN projektne kancelarije. Događaju su takođe prisustvovali jedan savetodavac i jedan poljoprivredni proizvođač.

Dešavanje je otvorila prof Zorica Vasiljević dok je prodekan za nauku, gdin Predrag Puđa, poželeo dobrodošlicu svim prisutnima. Direktor ogledog dobra, gdin Nikola Filipović, je održao prezentaciju na temu: ’’Aktivnosti na oglednom dobru Radmilovac’’. Nakon toga je gđa Mirjana Bojčevski (MPZŽS) informisala prisutne o budućnosti FADN aktivnosti u Srbiji dok je rukovodilac FADN projekta u okviru EUD, gdin Karl-Heinz Vogel, čestitao svima koji učestvuju na realizaciji FADN aktivnosti na dosadašnjim rezultatima i istakao važnost jačanja budućih potreba i same organizacije zarad održivosti FADN projekta.

Regionalna terenska obuka u Beogradu

Zbog poplava u pojedinim delovima Srbije i drugih nepredviđenih okolnosti, poljoprivredni savetodavci iz pojedinih savetodavnih službi nisu bili u mogućnosti da prisustvuju regionalnim tereneskim obukama održanim ranije u junu ove godine. Za te savetodavce FADN tim je organizovao vanrednu obuku u Beogradu, sa istim temama iz agende za jun, a to su: generisanje i analiza izveštaja poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, prikupljanje podataka sa poljoprivrednih gazdinstava iz područja pogođenih poplavama i prikupljanje podataka za 2014. godinu.

Ova obuka je održana 25. juna u FADN projektnoj kancelariji u Beogradu. Obuci su prisustvovali poljoprivredni savetodavci uključeni u FADN iz Pančeva, Loznice i Mladenovca, a obuku su izveli gđa Nataša Stanković iz Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i gdin Vladimir Jovanović i Bojan Anđelić iz FADN projektne kancelarije.

Učesnici su pokazali visok nivo razumevanja i sposobnosti tumačenja rezultata poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, kao i spremnost za prikupljanje podataka i u vanrednim okolnostima, poput poplava koje su nedavno pogodile pojedine oblasti u Srbiji. Takođe, značajno vreme posvećeno je i diskusiji o prikupljanju podataka za 2014. godinu, kao i načinima za prevazilaženje izazova koji se mogu pojaviti u tom procesu.

Regionalna terenska obuka u Požarevcu

U Požarevcu je 24.06.2014. godine organizovana regionalna terenska obuka kojoj su prisustvovali: gdin Robert Radišić (IPN), savetodavci iz PSSS Požarevac, PSSS Jagodina i PSSS Negotin angažovani na FADN poslovima kao i predstavnik FADN kancelarije gdin Bojan Anđelić.

Predmet obuke bile su sledeće teme:

 • Rezultati poslovanja poljoprivrednog gazdinstva
 • Poplave – posledice za FADN
 • Proces prikupljanja podataka za 2104.godinu

Svi prisutni savetodavci su mogli da vide rezultate za svako od gazdinstava koje prate. Tom prilikom otklonjene su nejasnoće, ukazano na najčešće greške, predložene su neke od analiza koje se mogu odraditi.

Savetodavcima su podeljeni materijali i uputstva koja se odnose na rezultate poslovanja i smernice u prikupljanju podataka za poplavljena područja.

Regionalna terenska obuka u Novom Pazaru

23. juna održana je regionalna terenska obuka u Novom Pazaru, namenjena poljoprivrednim savetodavcima uključenim u FADN sistem iz Užica, Loznice i Novog Pazara.

Usled velikog angažovanja u proceni štete od poplava, savetodavci iz Loznice su bili sprečeni da prisustvuju obuci. Obuka je organizovana i održana od strane predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi i FADN projektne kancelarije.

Obuka je tretirala već ustaljene teme: generisanje izveštaja i tumačenje rezultata poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, prikupljanje podataka sa poljoprivrednih gazdinstava pogođenih poplavama, kao i proces prikupljanja podataka za 2014. godinu.

Uvidom u prve rezultate poslovanja gazdinstava sa područja Užica i Novog Pazara zaključeno je da je prikupljanje i beleženje podataka u ovim savetodavnim službama izvedeno na adekvatan način, te da rezultati dobijeni iz FADN sistema odgovaraju stvarnom stanju na terenu.

Regionalna terenska obuka u Zaječaru

U Zaječaru je 19.06.2014. godine organizovana regionalna terenska obuka kojoj su prisustvovali predstavnici Ministartstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (MPZŽS) gdin Milan Rakić, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), gdin Nikola Ljiljanić, savetodavci iz PSS Zaječar, Pirot i Niš angažovani na FADN poslovima kao i predstavnik FADN kancelarije gdin Bojan Anđelić.

Predmet obuke bile su sledeće teme:

 • Rezultati poslovanja poljoprivrednog gazdinstva
 • Poplave – posledice za FADN
 • Proces prikupljanja podataka za 2104.godinu

Kao i što je bilo očekivano najinteresantnija tema za učesnike bila je analiza poslovanja poljoprivrednog gazdinstva, tj.izrada, objašnjenje i analiza.

Najkreativniji i najporaktivniji deo treninga bila je diskusija o tome kakve sve analize možemo uraditi na osnovu podataka dobijenih kroz rezultate poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. Koje podatke sa kojima treba „ukrstiti“ i koji proseci su najinteresantniji za poljoprivredne proizvođače.

Regionalna terenska obuka u Leskovcu

U Leskovcu je 17.06.2014.godine organizovana regionalna terenska obuka kojoj su prisustvovali predstavnik Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, gdin Robert Radišić, savetodavci angažovani na FADN poslovima kao i predstavnik FADN projektne kancelarije, gdin Bojan Anđelić.

Tom prilikom, direktoru Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac, gdinu Bratislavu Pešiću, predstavljen je plan rada kao i buduće FADN aktivnosti.

Nakon toga su savetodavci i predavači počeli sa radom prema utvrđenom rasporedu. Objašnjen je postupak izrade izveštaja o rezultatima poslovanja poljoprivrednog gazdinstva. Takođe, predloženi su mogući načini analize dobijenih podataka i otklanjane nejasnoća u tumačenju pojedinih stavki.

Druga tema je bila prikupljanje podataka za gazdinstava koja su pogođena poplavama. Ukazano je na moguće specifične situacije i predstavljena su kratka uputstva u vezi sa prikupljanjem podataka sa ovih gazdinstava.

Regionalna terenska obuka u Zrenjaninu

Regionalna terenska obuka organizovana je 11. juna u Zrenjaninu. Tom prilikom okupljeni su poljoprivredni savetodavci uključeni u FADN iz dve poljoprivredne stručne službe: Zrenjanin i Vršac.

FADN tim su predstavljali: gđa Nataša Stanković iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, gdin Milan Rakić iz MPZŽS i FADN ekspert, gdin Vladimir Jovanović.

Obukom su obuhvaćene sledeće teme:

 • Povratna informacija za poljoprivredne proizvođače o rezultatima poslovanja poljoprivrednog gazdinstva;
 • Poplave – posledice po FADN
 • Prikupljanje podataka za 2014. godinu.

Savetodavci iz obe poljoprivredne stručne službe su pokazali značajno interesovanje za rezultate poslovanja FADN poljoprivrednih gazdinstava, naročito onih koja oni sami prate. Pored navedenih tema, na obuci je izvesno vreme posvećeno i validaciji podataka i dodatnim uputstvima za savetodavce.

Regionalna terenska obuka u Kikindi

Regionalna terenska obuka organizovana je 10. juna u Kikindi. Obuku su organizovali MPZŽS, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i FADN projektna kancelarija. Predstavnik Ministarstva je bio gdin Milan Rakić, dok je Pokrajinski sekretarijat predstavljala gđa Nataša Stanković. FADN ekspert zadužen za ovu obuku bio je gdin Vladimir Jovanović.  Učesnici obuke su bili poljoprivredni savetodavci uključeni u FADN iz Kikinde, Sente i Subotice.

Glavne teme koje su obrađene u toku obuke bile su:

 • Predstavljanje rezultata sa poljoprivrednih gazdinstava;
 • Posledice poplava za FADN;
 • Proces prikupljanja podataka za 2014. godinu.

Poljoprivredni savetodavci uključeni u FADN pokazali su visok nivo zainteresovanosti za rezultate poslovanja poljoprivrednih gazdinstava koja prate. Ni jedna od poljoprivrednih stručnih službi koje su učestvovale na obuci nije sa područja pogođenih poplavama. Ipak prezentovana uputstva važe i u slučajevima drugih sličnih katastrofa.

U toku procesa prikupljanja podataka za 2014. godinu nisu otkriveni značajniji problemi, a saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima je opisana kao vrlo dobra.

Regionalna obuka na terenu u Kragujevcu

U Kragujevcu je 09.06.2014. godine organizovana regionalna terenska obuka od strane MPZŽS, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi i FADN projektne kancelarije. Obuci su prisustvovali predstavnici MPZŽS gdin Milan Rakić, IPN- Dr Slavica Čolić, savetodavci koji su angažovani na poslovima FADN iz Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Kragujevac, Kruševac i Kraljevo, kao i predstavnik  FADN projektne kancelarije.

Na sastanku su obrađene sledeće teme:

 • Rezultati poslovanja poljoprivrednih gazdinstava u FADN uzorku;
 • Poplave – posledice po FADN
 • Proces prikupljanja podataka za 2104. godinu

Kao i što je bilo očekivano, učesnicima je bilo najinteresantnije da se upoznaju sa rezultatima poslovanja poljoprivrednih gazdinstava koja oni prate u FADN sistemu, odnosno, izrada rezultata, objašnjenje i analiza.

Najkreativniji i najproaktivniji deo treninga bila je diskusija o tome kakve sve analize možemo uraditi na osnovu rezultata obrade FADN podataka. Koje podatke sa kojima treba „ukrstiti“ i koji proseci su najinteresantniji za poljoprivredne proizvođače.

Regionalna obuka na terenu u Novom Sadu

MPZŽS je zajedno sa Pokrajinskim Sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i FADN projektnom kancelarijom organizovalo regionalnu obuku na terenu u Poljoprivrednoj savetodavnoj službi Novi Sad, 9.juna 2014.godine.

Učesnici su bili savetodavci koji prikupljaju podatke iz savetodavnih službi Novi Sad, Ruma i Sremska Mitrovica, kao i gđa Zorica Kukić iz MPZŽS, gđa Julkica Simić iz Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i gđa Mirjana Nevoljica iz FADN projektne kancelarije.

Glavni ciljevi ove obuke su bili prezentovanje i razumevanje pojedinačnih rezultata sa FADN poljoprivrednih gazdinstava za 2013.godinu za svakog savetodavca ponaosob, upoznavanje sa korišćenjem rezultata za davanje saveta i motivaciju poljoprivrednih proizvođača za učešće u FADN, prezentovanje procedure za slučajeve elementarnih nepogoda (poplava, požar) i druge teme u vezi sa prikupljanjem podataka za 2014. godinu. Savetodavci su imali puno pitanja u vezi sa prezentovanim rezultatima i predložili su detaljnije analize po svim kulturama u prezentovanom obrascu (naročito za gazdinstva sa povrtarstvom i voćarstvom), sa ciljem da se poboljšaju saveti za poljoprivredne proizvođače.