Month: maj 2014

Terenska obuka u Pančevu

U Pančevu je 9. maja održana terenska obuka na temu validacije podataka za FADN sistem. U sprovođenju obuke učestvovale su predstavnice Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Julkica Simić i Gordana Ćalić, nacionalna koordinatorka FADN projekta iz MPZŽS, Mirjana Bojčevski i FADN ekspert, Vladimir Jovanović.

Na sastanku sa direktorom PSS Instituta Tamiš Pančevo, dr Vladanom Ugrenovićem i rukovodiocem savetodavnog sektora Draganom Romićem diskutovano je o rezultatima i budućim aktivnostima u procesu uspostavljanja FADN sistema u Republici Srbiji.

Troje savetodavaca iz PSS Pančevo, koji učestvuju u uspostavljanju FADN sistema detaljnije su upoznati sa procesom validacije podataka, nakon  čega su zajednički pregledani svi podaci uneti u FADN kompjuterski sistem za 2013. godinu,  sa poljoprivrednih gazdinstava u Pančevu i okolini.

Terenska obuka u Leskovcu

U Leskovcu je 9. maja održana terenska obuka. Tokom radnog sastanka sa FADN timom i predstavnicima nacionalne kordinacione grupe, direktor savetodavne službe gospodin Bratislav Pšić je informisan o trenutnoj fazi projekta i aktivnostima planiranim za maj i jun ove godine.

Glavni deo treninga je bio fokusiran na savetodavce i proveru unetih podataka u softver. Bila je to dobra prilika za pojašnjenja u vezi sa unosom podataka pogotovu onih koji se odnose na proizvodnju povrća u plastenicima, što predstavlja uobičajnu vrstu proizvodnje u ovom kraju.

Organizovana je poseta FADN gazdinstvu gde je poljoprivredni proizvođač dobio neophodne informacije o FADN sistemu i beleženju podataka.

Terenska obuka u Nišu

U saradnji sa MPZŽS i Institutom za primenu nauke u poljoprivredi, FADN projektna kancelarija je organizovala terensku obuku u Nišu 8 maja ove godine.

Prvi deo treninga je bio posvećen FADN temama. U razgovoru sa direktorom savetodavne službe gospodinom Draganom Filipovićem obrađene su teme poput trenutne faze projektnih aktivnosti kao i obaveze savetodavaca u narednom periodu.

Glavni deo treninga se odnosio na proveru i validaciju podataka koji se nalaze u softveru, pronalaženju eventualnih grešaka i objašnjavanju principa pravilnog unošenja podataka.

Tokom treninga, organizovana je poseta jednom poljoprivrednom gazdinstvu gde je poljoprivrdni proizvođač bio detaljno obavešten o funkcionisanju FADN sistema.

Obuke u okviru FADN sistema od početka 2014

Od početka 2014. godine održano je više obuka poljoprivrednih savetodavaca za prikupljanje podataka i unos podataka u FADN kompjuterski sistem. Takođe, održane su i brojne obuke na terenu, koje često obuhvataju i posete poljoprivrednim gazdinstvima koja su uključena u FADN. Tokom terenskih obuka, predstavnici MPZŽS, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, uz podršku eksperata iz projektne FADN kancelarije pružaju podršku poljoprivrednim savetodavcima i poljoprivrednim proizvođačima u uspostavljanju i sprovođenju aktivnosti FADN sistema.

Obuke održavaju predstavnici nacionalnih institucija koje uspostavljaju FADN i predstavljaju direktne korisnike ovog sistema, zajedno sa ekspertima FADN projekta.

U Rumi je 22. i 23. januara održana obuka za prikupljanje podataka sa poljoprivrednih gazdinstava uključenih u FADN početkom 2014. godine, za 2013. obračunsku godinu.

Krajem januara i početkom februara u Ečkoj, kod Zrenjanina je održana obuka za unos podataka za 2013. godinu u FADN kompjuterski sitem. Nakon ove obuke, poljoprivredni savetodavci su osposobljeni za unos podataka za obračunsku 2013. godinu u softver. Obukom je obuhvaćeno svih 100 poljoprivrednih savetodavaca uključenih u FADN sistem, a velika većina podataka sa poljoprivrednih gazdinstava je uneta u sistem već u toku trajanja obuke. Obuku je vodio ekspert za informacione tehnologije, dr Aleš Krisper.

Tokom implementacije projekta, plan odabira poljoprivrednih gazdinstava za FADN sistem sačinjen je i na radionici početkom februara prezentovan predstavnicima nacionalnih institucija koje su korisnici sistema. Radionicu je održao ekspert projekta, dr Silard Keštelji (Mađarska), uz podršku domaćih eksperata.

Postojanje reprezentativnog uzorka poljoprivrednih gazdinstava za FADN sistem omogućava korišćenje rezultata istraživanja za donošenje odluka o agrarnoj politici i druge analize za nacionalne potrebe korisnika FADN sistema. U svrhu korišćenja FADN podataka na nacionalnom nivou početkom marta je održana radionica, vođena od strane eksperta FADN projekta, gospodina Eduarda Matvejeva (Estonija).

U toku marta, svih 100 poljoprivrednih savetodavaca uključenih u FADN je obučeno za prikupljanje podataka za 2014. godinu, po novoj metodologiji, u skladu sa novom uredbom Evopskog saveta.