Month: april 2014

Terenska obuka u Užicu

29. aprila organizovana je terenska obuka u Užicu. Obuku je organizovala FADN projektna kancelarija  u saradnji sa MPZŽS i Institutom za primenu nauke u poljoprivredi. U toku obuke, obrađene su sledeće teme:

  • Validacija podataka za 2013. godinu; pronalaženje mogućih grešaka i njihovo ispravljanje,
  • Projektne ektivnosti i rezultati,
  • Istraživanje efekata obuka i potreba savetodavaca.

U sklopu obuke, posećena su dva poljoprivredna gazdinstva. Tokom ovih poseta poljoprivredni roizvođači su detaljnije obavešteni o uspostavljanju FADN sistema i omogućili pregled procesa beleženja podataka. Poljoprivredni proizvođači su izrazili visok nivo zainteresovanosti za učešće u FADN sistemu i zadovoljstvo saradnjom sa savetodavcima.

Terenska obuka u Čačku

28. aprila održana je terenska obuka u Čačku. Ovo je bila još jedna prilika za prikupljanje i validaciju podataka. Direktor Poljoprovredne savetodavne i stručne službe u Čačku je u potpunosti obavešten o FADN projektnim aktivnostima i do sada postignutim rezultatima. U toku sastanka je vođen razgovor o procesima prikupljanja i validacije podataka. Takođe, proveren je unos podataka u FADN kompjuterski sistem.

U okviru obuke, posećeno je jedno poljoprivredno gazdinstvo koje učestvuje u FADN sistemu. Poljoprivredni proizvođač je detaljnije informisan o FADN sistemu i procesu beleženja podataka, dok su predstavnici FADN tima stekli jasniji uvid u uspostavljanje FADN sistema na nivou poljoprivrednih gazdinstava u Čačku.